تبریک در زمره یک درصد برتر دانشمندان | cisanews |سیسا نیوز |cisanews |سیسا نیوز

تاریخ خبر: // کد خبر: 21310 // //

تبریک در زمره یک درصد برتر دانشمندان

بر اسـاس داده هـای منتشــرشده ازپایگـاه علـمی تـامسون رویترز ISI در سال ۲۰۱۸,جنـاب آقای دکتررضا سعادتی در زمره یک درصـدبرتردانشـمندان و نخبگان علمی جهان قرارگرفته اند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورتگرفته به تولیدات علمی آنها است. برهمین اساس پژوهشگرانی که توانسـته اندبر اساس تحقیقات خود به بالاترین سـطح اعتبار بین المللی دست [...]
تبریک در زمره یک درصد برتر دانشمندان

بر اسـاس داده هـای منتشــرشده ازپایگـاه علـمی تـامسون رویترز ISI در سال ۲۰۱۸,جنـاب آقای دکتررضا سعادتی در زمره یک درصـدبرتردانشـمندان و نخبگان علمی جهان قرارگرفته اند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورتگرفته به تولیدات علمی آنها است. برهمین اساس پژوهشگرانی که توانسـته اندبر اساس تحقیقات خود به بالاترین سـطح اعتبار بین المللی دست یابند بر اساس ارزیابی ISIدر گروه نخبگان علمی برتر دنیا قرارمیگیرند. ضمن تبریـک، آرزوی روزتوفیق و روزافزون برای ایشان رادر سایر عرصه های بین المللی از خداوندمنان مسألت داریم.

خبر جدید  جلسه هیات رئیسه دانشکده با دانشجویان

آخرین اخبار انجمن های علمی

اخبار ویژه

آرشیو

پربازدید

بایگانی شمسی

آمار بازدید وبسایت

 • 0
 • 25
 • 13
 • 358
 • 123
 • 4,234
 • 16,201
 • 323,684
 • 556,264
 • 112,410
 • 22,068
 • 16,942
 • 1
 • مرداد ۱۴, ۱۳۹۹