تغییر زمان برگزاری مدرسه ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی | cisanews |سیسا نیوز |cisanews |سیسا نیوز