دکتر رسول بلاوی | خبرخوان انجمن های علمی ایران |خبرخوان انجمن های علمی ایران

تاریخ خبر: // کد خبر: 13474 // //

دکتر رسول بلاوی

| | | | جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۳۹ اساتید رشته ی عربی به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل) اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل info(AT)arabiciran.ir ارسال نمایند. اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر رسول بلاوی رزومه‌ی علمی – آموزشی                                                        نام: رسول              نام خانوادگی: بلاوی             مدرک: دکترای [...]
دکتر رسول بلاوی

 • |
 • |
 • |
 • |
 • جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
 • |
 • ۰۰:۳۹

اساتید رشته ی عربی

به ترتیب حروف الفبا (درحال تکمیل)

اساتید گرامی جهت به روز رسانی آخرین رزومه خود را به ایمیل

info(AT)arabiciran.ir

ارسال نمایند.

اساتید زبان و ادبیات عربیدکتر رسول بلاوی

رزومه‌ی علمی – آموزشی                                                       
نام: رسول              نام خانوادگی: بلاوی             مدرک: دکترای زبان و ادبیات عربی
– لیسانس زبان و ادبیات عربی از دانشگاه شهید چمران اهواز.
– فوق لیسانس زبان و ادبیات عربی از دانشگاه شهید چمران اهواز.
– دکترای زبان و ادبیات عربی از دانشگاه فردوسی مشهد.
– عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.
 
کتابهای چاپ شده:
۱- (آلیات التعبیر فی شعر أدیب کمال الدین)، ۲۰۱۵م، بیروت، انتشارات ضفاف.
۲- (اطلالات نقدیه علی الشعر الشعبی الأهوازی)، ۱۳۹۶هـ.ش، اهواز، انتشارات قهوه.
 
کتابهای ترجمه شده:
۱- ترجمه دیوان (از خاطرات کودک جنگ) شاعر عراقی وفا عبدالرزاق،۱۳۹۵ش، آبادان، انتشارات هرمنوتیک.
۲- ترجمه دیوان  (گلستانی از شکوفه‌های کلمات) شاعر عراقی یحیی السماوی، ۱۳۹۷ش، اهواز، انتشارات قهوه.
 
ویراستاری کتاب:
۱- (شاعری در تصرف بزرگ بانو) تالیف دکتر جمال نصاری، انتشارات هرمنوتیک.
۲- (قصیده النثر فی ایران) تالیف دکتر جمال نصاری، انتشارات هرمنوتیک.
۳- (قواعد الشعر الشعبی الأهوازی) تألیف عبدالحسین باوی، انتشارات هرمنوتیک.
۴- (النظائر اللغویه وفروقها فی تفسیر مجمع البیان) تألیف دکتر سید حیدر فرع شیرازی و فاطمه حاجی زاده، انتشارات دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.
۵- ترجمه رمان (جنایت) نجیب محفوظ، ترجمه: معصومه کارخانه و عبدالعزیز حمادی، انتشارات قهوه.
 
تدوین:
۱- مجموعه مقالات همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس.
 
مقالات علمی – پژوهشی:

۲- (تجلیات الغربه وظواهرها فی شعر عدنان الصائغ) در مجله (انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی).
۳- (ملامح المقاومه فی شعر عبدالرحیم محمود) در مجله (آفاق الحضاره الاسلامیه/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).
۴- (جمالیات الاسالیب البصریه فی شعر عدنان الصائغ) در مجله (دراسات فی اللغه العربیه و آدابها/ دانشگاه سمنان – تشرین).
۵- (بررسی فرایند نوستالژی در شعر عدنان الصائغ) در مجله (نقد ادب معاصر عربی/ دانشگاه یزد).
۶- (الرموز الطبیعیه فی شعر یحیی السماوی) در مجله (اللغه العربیه وآدابها/ دانشگاه تهران پردیس فارابی).
۷- (الشخصیه القرآنیه عند شعراء الشتات الفلسطینیین “أنموذجاً شخصیه المسیح (ع)”) در مجله (اللغه العربیه وآدابها/ دانشگاه تهران پردیس فارابی).
 ۸- (شخصیت‌پردازی در رمان «الشحاذ» نجیب محفوظ) در مجله (لسان مبین/ دانشگاه امام خمینی قزوین).
۹- (أسلوب التکرار ومثیراته الدلالیه فی الصحیفه السجادیه) در مجله (آداب الکوفه).
۱۰- (الظواهر الأسلوبیه فی خطبه الشقشقیه) در مجله (دراسات فی العلوم الإنسانیه/ دانشگاه تربیت مدرس)
۱۱- (تجلیات الأنسنه فی أشعار نازک الملائکه وبروین اعتصامی من منظار سوسیولوجیه الأدب) در مجله (اللغه العربیه وآدابها/ دانشگاه تهران پردیس فارابی).
۱۲- (صوره السجین الفلسطینی فی دیوان “ورده علی جبین القدس” لهارون هاشم) در مجله (آفاق الحضاره الاسلامیه/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی).
۱۳- (أسلوب الموال ومکانته فی الشعر الشعبی الخوزستانی) در مجله (زبان وادبیات عربی/ دانشگاه فردوسی مشهد).
۱۴- (بازنمود کهن الگوهای یونگ در قصیده‌ی “سرود باران” بدر شاکر السیاب) در مجله (انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی).
۱۵- (لغه الصوصمتیّه فی دیوان “أصابع المطر” للشاعر العراقی حبیب السامر( در مجله (بحوث فی اللغه العربیه/ دانشگاه اصفهان).
۱۶- (نگاهی سبک‌شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌های ساختار‌گرایی) در مجله (پژوهش های ادبی – قرآنی/ دانشگاه اراک).
۱۷- (الظواهر الأسلوبیه وتأثیرها الإیحائی فی قصیده “أنشوده التحریر” لعبدالرحیم محمود) در مجله (انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی).

۱۹- (بررسی تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی) در مجله (پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت/ دانشگاه تهران).
۲۰- (الصراع بین الریف والمدینه فی شعر بدر شاکر السیاب) در مجله (اللغه العربیه وآدابها دانشگاه الکوفه).
۲۱- (سیمیائیّه اللون الأسود ودلالاته فی شعر أدیب کمال الدین {دیوان “الحرف والغراب” أنموذجاً} در مجله (کلیّه التربیّه الأساسیه/ دانشگاه بابل).
۲۲- (تحلیل أسلوب الخطاب القرآنی فی آیات الدعاء حسب السیاق) در مجله (زبان وادبیات عربی/ دانشگاه فردوسی مشهد).
۲۳- (مثیرات التکرار الترنمی فی شعر هارون هاشم رشید “دیوان ورده علی جبین القدس أنموذجاً”( در مجله (لسان مبین/ دانشگاه امام خمینی قزوین).
۲۴- (رمزیّه مفرده النار ودلالاتها الإنزیاحیّه فی دیوان أغانی مهیار الدمشقی أدونیس) در مجله (دراسات فی اللغه العربیه و آدابها/ دانشگاه سمنان – تشرین).
۲۵- (دور الإماره المشعشعیه فی إنتعاش الحیاه الثقافیه والأدبیه فی جنوب إیران والعراق) در مجله (دراسات تاریخیه/ جامعه البصره).
۲۶- (البنیه الزمنیه بین الإسترجاع والإستباق فی روایه “العقرب” لحسین مرتضائیان آبکنار) در مجله (آداب الکوفه).
۲۷- (تشکیل البناء السردی فی قصیده “عصا الخرنوب” للشاعر حبیب السامر) در مجله (ادب عربی/ دانشگاه تهران).

۲۸- (أسلوب الاستفهام وتأثیره فی شعر سمیح القاسم المقاوم «دیوان شخص غیر مرغوب فیه نموذجاً») در مجله (بحوث فی اللغه العربیه/ دانشگاه اصفهان).

۲۹- (الدلاله المجازیه للأعداد الأصلیه فی القرآن الکریم) در مجله (دراسات فی العلوم الإنسانیه/ دانشگاه تربیت مدرس).

۳۰- (النظام اللغوی فی اللهجه العربیه الأهوازیّه ومدی التأثّر باللغه الفصحی واللهجات القدیمه) در مجله (لارک للفلسفه واللسانیات والعلوم الاجتماعیه/ دانشگاه واسط).

۳۱- (الخصائص الأسلوبیه فی خطب نهج البلاغه) در مجله (العمید/ دیوان الوقف الشیعی فی العراق).
۳۲- (صوره البطل التراجیدی فی شعر مظفر النواب) در مجله (کلیّه التربیّه الأساسیه للعلوم التربویه والانسانیه/ دانشگاه بابل).
۳۳- (الأبعاد الجمالیه للتقدیم والتأخیر فی سوره الفاتحه) در مجله (کلیه الاسلامیه الجامعه/ النجف).
۳۴- (البنیّه الصوتیّه فی شعر توفیق زیاد) در مجله (بحوث فی اللغه العربیه/ دانشگاه اصفهان).
۳۵- (تأثیر زبان و فرهنگ فارسی در شعر محمود سامی البارودی) در مجله (کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه).
۳۶- ) موقف الدین من مظاهر الهجاء «اللوم والذم والسبّ والبرائه واللعن») در مجله (آداب جامعه ذی قار).
۳۷- (استدعاء شخصیّه الإمام الحسین وفاعلیتها الرمزیّه فی شعر نزار قبانی) در مجله (أبحاث البصره).
۳۸- (استدعاء التراث فی شعر عبدالساده البصری) در مجله (تراث البصره).
۳۹- (ظاهره التکرار ودلالاتها الفنیّه فی شعر علی مجید البدیری) در مجله (الأستاذ جامعه بغداد).
۴۰- (البنیه السّردیّه فی قصیده “الأطفال یحملون الرّأیه” لسلیمان العیسى) در مجله (کلیه التربیه/ جامعه واسط).

۴۱- (الفضاء الکرونوتوبی فی قصیده أغنیّه البجع لممدوح عدوان) در مجله (لارک للفلسفه واللسانیات والعلوم الاجتماعیه/ دانشگاه واسط).

۴۲- (الشواهد الشعریه وأغراضها الدلالیّه فی تفسیر المیزان للعلاّمه الطباطبائی) در مجله (آداب الکوفه).
۴۳- (رمزیه الحروف والنقاط وإیحاءاتها فی شعر أدیب کمال الدین) در مجله (کلیّه التربیّه الأساسیه للعلوم التربویه والانسانیه/ دانشگاه بابل).
۴۴- (مظاهر النزعه الإشتراکیه فی شعر بدر شاکر السیّاب) در مجله (آداب جامعه ذی قار).
۴۵- (الجزع ولمساته الأدبیه فی المرثاه الإسلامیه) در مجله (دواه).
۴۶- (التحوّل المجازی للفظ “الباب” فی القرآن الکریم “ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ”) در مجله (المصباح).

۴۸- (الرؤیه الموضوعیه فی کتاب “موازنه” الآمدی علی محک النقد التطبیقی) در مجله (آداب الکوفه).
۴۹- (تجلیات الألم فی دیوان “أرجوحه الوجع” لهبه یونس من منظار النقد الجینثوی) در مجله (أبحاث البصره).
۵۰- (توظیف الألوان وافرازاتها الدلالیه فی شعر عبدالرحیم محمود) در مجله (لسان مبین).
۵۱- (المستویات الأسلوبیه فی قصیده «أغنیه الجندول» لعلی محمود طه) در مجله (الآداب / جامعه بغداد).
۵۲- (استدعاء التراث التاریخی فی شعر جواد الحطّاب) در مجله (التراث العلمی العربی / جامعه بغداد).
۵۳- (استظهار صوره الحاکم فی شعر أحمد مطر) در مجله (أبحاث میسان).
۵۴- (الکامیرا الشعریه فی قصائد عدنان الصائغ الملتزمه) در مجله (آفاق الحضاره الاسلامیه).
۵۵- (شعریه الهایکو وخصائصه الفنیه فی الأدب الحدیث) در مجله (الدراسات الثقافیه واللغویه والفنیه / ألمانیا – برلین).
۵۶- (دراسه موضوعیه فی المراثی الشعریه عند أهل البیت “ع”) در مجله (دواه).
۵۷- (تجلیات المطر وحقوله الدلالیه فی شعر عبدالوهاب البیاتی) در مجله (انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی).
۵۸- (تجلیات الرفض السیاسی فی شعر أیمن العتوم) در مجله (المجله الأردنیه للعلوم التطبیقیه).

۵۹-(التطور الدلالی للفظ النار فی شعر عبدالرحیم محمود)در مجله(البحوث والدراسات الاسلامیه/دیوان الوقف السنی العراقی).

۶۰- (انجازات السید محمد بن فلاح الواسطی مؤسس اماره المشعشعیین (اتجاهاته الفکریه واسهاماته الأدبیه)) در مجله (لارک للفلسفه واللسانیات والعلوم الاجتماعیه/ دانشگاه واسط).

۶۱- (دراسه سوسیولوجیه فی مجموعه “نوبات شعریه” للدکتور صالح الطائی) در مجله (لارک للفلسفه واللسانیات والعلوم الاجتماعیه/ دانشگاه واسط).

۶۲- (أسلوبیّه التبئیر فی روایه “عزازیل” لیوسف زیدان) فی مجله (المشرق / لبنان).
۶۳- (دوافع الرفض وأنماطه عند الشاعر الأردنی أیمن العتوم) در مجله (آداب جامعه ذی قار).
۶۴- (المقاومه الفلسطینیّه فی شعر الأطفال / مقاربه الشخوص ووظائفها فی نصوص المقاومه للشاعر السوری سلیمان العیسى) در مجله (کلیّه التربیّه الأساسیه للعلوم التربویه والانسانیه/ دانشگاه بابل).
۶۵- (النص الموازی فی مجموعه «بروفایل للریح…رسم جانبی للمطر» للشاعر جواد الحطّاب) در مجله (الدراسات اللغویه والأدبیه / مالزی).
۶۶- (دراسه الشّخصیات النّامیه والمسطّحه فی شعر سلیمان العیسى الطّفولی) در مجله (أبحاث میسان).
۶۷- (ظاهره الاغتراب فی شعر علی کنعان) در مجله (الاکادیمیه للدراسات الاجتماعیه و الانسانیه).
۶۸- (البنیه السردیّه للشخصیّات الفنتازیّه فی شعر سلیمان العیسی) در مجله (مقامات للدراسات الانسانیه والأدبیه والنقدیه / الجزائر).
 
مقالات علمی – ترویجی:
۱- (تجلی اندیشه‌ها و حوادث تاریخی شیعه در شعر سید الحمیری) در مجله (ادبیات شیعه دانشگاه تبریز).
۲- (لایه‌های سبک شناسی «شرح دعای صباحِ» آقا نجفی قوچانی) در فصلنامه (مطالعات ادبی متون اسلامی(.
۳- (ریخت‌شناسی قصّه‌ی حضرت موسی(ع) در قرآن کریم براساس نظریه‌ی ولادیمیر پراپ) در مجله (پژوهش‌نامه معارف قرآنی/ دانشگاه علامه طباطبایی).
۴- (زیبایی شناسی خطبه فدکیّه بر اساس نقد فرمالیستی) در فصلنامه (مطالعات ادبی متون اسلامی(.
۵- (دراسه أسلوبیه فی قصیده “الجداریه” لمحمود درویش من منظار الشکلانیین الروس) در مجله (درسات الأدب المعاصر/ جیرفت).
 
مقالات پذیرفته شده در همایش ها:
۱- (الأغراض المشترکه فی الشعر العامی لدی شعراء العراق وخوزستان) در همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق.
۲- (التشکیل بالتناص فی شعر مصطفی جمال الدین) در همایش ملی بینامتنیت.
۳- (التناص مع القرآن الکریم فی شعر أدیب کمال الدین) در همایش بین ملی بینامتنیت.
۴- (نگرشی بر سبک ابن مقفع در ترجمه کلیله و دمنه) در همایش ملی جایگاه فارس در عرصه ادبیات عربی.
۵- (دراسه وصفیه فی الشعر الزجلی المعاصر/ تأریخه، نشأته وتطوّره (در همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس.
۶- (بازتاب سیمای کودک انقلابی در شعر وفاء عبدالرزاق/ مطالعه موردی دیوان “از خاطرات کودک جنگ) در همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزۀ خلیج فارس.
۷- (إشراقات رموز المقاومه فی شعر سعید بوسامر  دیوان عُد یا مطر نموذجاً) در نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی.
 
شرکت در کارگاه‌ها و نشست‌ها:
۱- (کارگاه آموزشی قرآن و ادبیات با موضوع صرف و نحو) به مدت ۱۶ ساعت.
۲- (کارگاه نشانه-معناشناسی همایش ادبیات معاصر عرب – الجزائر) به مدت ۷ ساعت.
۳- (کارگاه آموزشی در طرح درس و ارزشیابی استاندارد) به مدت ۲ ساعت.
۴- (کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی) به مدت ۴ ساعت.
۵- (کارگاه آموزشی-فرهنگی رویکرد کیفی در پژوهش: داده بنیاد) به مدت ۴ ساعت.
۶- (جست و جوی پیشرفته در وب) به مدت ۲ ساعت.
۷- (کارگاه آموزشی علم عروض فارسی” به مدت ۳۰ ساعت.
۸- (کارگاه شیوه‌های نوین ترجمه متون ادبی معاصر) به مدت ۴ ساعت.
۹- (کرسی آزاد اندیشی با موضوع “موسیقی” در محورهای تبارشناسی، فقه، روانشناسی، جامعه شناسی و هنر) به مدت ۱۰ ساعت.
۱۰- (اولین سمینار تخصصی و آموزشی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد علمی و نوآوری) به مدت ۴ ساعت.
۱۱- (اولین سمینار تخصصی و آموزشی کرسی‌های نظریه پردازی، نقد علمی و نوآوری) به مدت ۴ ساعت.
۱۲- (کارگاه دانش افزایی با موضوع معرفت شناسی اسلامی سطح ۲) به مدت ۱۶ ساعت (طرح ضیافت اندیشه).
۱۳- (نشست هم اندیشی با موضوع «مصدق و ملی شدن صنعت نفت») به مدت ۲ ساعت.
۱۴- (نشست هم‌اندیشی با موضوع تحولات سیاسی یمن) به مدت ۲ ساعت.
۱۵- (نشست هم‌اندیشی با موضوع نقش یمن در عصر ظهور) به مدت ۲ ساعت.
۱۶- (نقش انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی) به مدت ۲ ساعت.
۱۷- (کارگاه معرفت افزایی با موضوع تاریخ و تمدن اسلامی سطح ۲) به مدت ۱۴ ساعت.
۱۸- (نشست هم اندیشی اساتید با موضوع شیعه شناسی) به مدت ۲ ساعت.
 
اجرایی:
۱- (مشاور علمی انجمن گروه زبان و ادبیات عربی) به مدت ۲ سال.
 
جشنوراه‌ها:
۱- سرآمد پژوهشی حوزه ادبیات و علوم انسانی استان بوشهر در سال ۱۳۹۶ش.
 
پایان نامه‌ها:
۱- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (الغربه والحنین فی شعر عدنان الصائغ)، دانشجو خانم آمنه آبگون.
۲- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (دلالات الألوان فی شعر أدیب کمال الدین)، دانشجو خانم لیلا یادگاری.
 ۳- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (التکرار فی شعر عبدالوهاب البیاتی)، دانشجو خانم کوثری.
۴- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (شعریه الحکایه السردیه فی شعر سلیمان العیسی الطفولیه من منظار براب)، دانشجو مهتاب دهقان.
۵- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (الاتجاهات الانسانیّه فی شعر بروین اعتصامی ومعروف الرصافی: دراسه اجتماعیّه)، دانشجو خلیل حمداوی.
۶- مشاوره رساله دکتری (سوسیولوجیه أدب المقاومه فی أربع روایات لنجیب الکیلانی)، دانشجو نعمت الله مقصودی.
۷- راهنمایی رساله دکتری (البنیه السردیه ودلالاتها السوسیو- سیکولوجیه فی روایه “وحدها شجره الرمان” لسنان أنطون أنموذجا) دانشجو رضا آنسته.
۸- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (البناء السینمائی فی شعر عدنان الصائغ) دانشجو زینب دریانورد.
۹- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (تجلیات الرفض فی شعر أیمن العتوم) دانشجو جلیله شریفی.
۱۰- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (دراسه لهجه عرب خمسه لمدینه نی‌ریز علی المستوی الصوتی والصرفی والترکیبی)، دانشجو طیبه علیخانی.
۱۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (تجلیات المثاقفه فی شعر فاضل العزاوی)، توفیق رضاپور محیسنی.
۱۲- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد (الأدلجه الجنثویه فی شعر ناریمان علوش)، مینا غانمی اصل عربی.
۱۳- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (بررسی جلوه های رمانتیسم در شعر بشاره الخوری)، خانم خاتون شفیعی‌نیا.
۱۴- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد (الصلاه علی النبی وآله دراسه أسلوبیه فی الصحیفه السجادیه)، خانم فاطمه حمیداوی.

 


افزودن نظرات:

آمار سایت

 • بازدید ۲۴ ساعت قبل : ۵۳۲
 • کاربران حاضر در پایگاه :۱
 • مهمانان حاضر در پایگاه :۱۵
 • بازدید کل : ۲۲۶۸۷۱۹

خبر جدید  دکتر هدایت الله تقی زاده
برچسب های خبر: ,,

آخرین اخبار انجمن های علمی

اخبار ویژه

آرشیو

پربازدید

بایگانی شمسی

آمار بازدید وبسایت

 • 0
 • 69
 • 37
 • 269
 • 76
 • 2,253
 • 8,583
 • 255,428
 • 428,228
 • 84,324
 • 18,279
 • 13,839
 • 1
 • دی ۲۸, ۱۳۹۸