دکتر متقی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مرتبه استادی ارتقا یافت | cisanews |سیسا نیوز |cisanews |سیسا نیوز

تاریخ خبر: // کد خبر: 34447 // //

دکتر متقی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مرتبه استادی ارتقا یافت

دکتر متقی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مرتبه استادی ارتقا یافت. انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی برای این استاد عزیز آروزی توفیقات بیشتر را دارد رزومه دکتر متقی زاده به روز شده در تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ اطلاعات شخصی نام: عیسی نام خانوادگی: متقی زاده رتبه علمی:  استاد محل تولد: لنگرود [...]
دکتر متقی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مرتبه استادی ارتقا یافت

دکتر متقی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مرتبه استادی ارتقا یافت.
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی برای این استاد عزیز آروزی توفیقات بیشتر را دارد
رزومه دکتر متقی زاده

به روز شده در تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
اطلاعات شخصی
نام: عیسی
نام خانوادگی: متقی زاده
رتبه علمی:  استاد
محل تولد: لنگرود
وضعیت تأهل: متأهل
شغل : عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
 
زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
۱
۲    آموزش زبان عربی
صرف و نحو عربی
۳    بلاغت قدیم و جدید
۴
۵    مطالعات قرآنی
خاور شناسی و استشراق

    

تحصیلات دانشگاهی:
کارشناسی: زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی/۱۳۶۷
کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی،دانشگاه علامه طباطبایی/۱۳۷۲
دکترا: الدراسات الاسلامیه،مطالعات اسلامی،دانشگاه الامام الاوزاعی،بیروت،لبنان/۱۳۸۳
پایان نامه دکترا: أسالیب البیان فی القران الکریم
 

فعالیت های آموزشی و تدریس
 تدریس در دانشگاه های :
۱-  تربیت مدرس
۲-  تهران
۳-  علامه طباطبایی
۴-  علوم و فنون قرآنی
 
تدریس دروس کارشناسی:
۱- متون تفسیری
۲- متون حدیث
۳- متون نظم ونثر (دورهای مختلف)
۴- روزنامه و مجلات عربی
۵- نهج البلاغه
۶- علوم بلاغی
۷- آموزش زبان عربی
۸- متون اسلامی
۹- تاریخ اسلام
۱۰- تاریخ تفسیر قرآن

 تدریس دروس کارشناسی ارشد :
۱- صرف و نحو عربی
۲- مباحث علوم بلاغی
۳-نثر صدر اسلام تا پایان عصر اموی
۴- شعر عباسی
۵- نثر عباسی
۶- روش تحقیق
۷- متون نظم و نثر معاصر
۸- خاورشناسی
۹- تاریخ تفسیر قرآن
۱۰ –روش تدریس
 
تدریس دروس دکتری:
۱ –   مباحث عالی صرف و نحو
۲- مباحث عالی علوم بلاغی
۳- نثر عربی از آغاز تا دوره معاصر
 
 
* تالیف کتابهای علمی و درسی (دانشگاهی،مراکز تربیت معلم،پیش دانشگاهی ،مدارس)
الف) کتابهای دانشگاهی
۱-آموزش نحو متن محور(۱) مرکز نشر دانشگاهی(۱۳۹۹)
۲- زبان عربی و تحکیم هویت فرهنگ اسلامی و ایرانی(۱۳۹۶)
۳-متون و قواعد زبان عربی (۱)، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۵
۴- متون و قواعد زبان عربی (۲)، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۵
۵-مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشرعلم در ایران/پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،ISC/۱۳۸۹/ چاپ دوم ۱۳۹۰/کتاب برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی فارابی-و برگزیده دومین جشنواره کتاب سال تبریز ۱۳۹۱
۶-المنهج القویم لتعلم  لغه القران الکریم/ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها/چاپ اول۱۳۷۲/چاپ بیستم ۱۳۹۴

ب) کتابهای مراکز تربیت معلم و پیش دانشگاهی و مدارس
۱-    زبان عربی(۱)/ سال اول تربیت معلم/وزارت آموزش و پرورش
۲-    زبان عربی(۲)/سال دوم تربیت معلم/ وزارت آموزش وپرورش
۳-    قرائت و ترجمه ی متون عربی(۱)/ سال اول تربیت معلم/ وزارت آموزش پرورش
۴-    قرائت وترجمه ی متون عربی (۲) سال دوم تربیت معلم/ وزارت آموزش وپرورش
۵-    زبان عربی(۱و۲) پیش دانشگاهی /وزارت آموزش وپرورش
۶-    زبان عربی/سال اول دبیرستان/ وزارت آموزش و پرورش
۷-    زبان عربی/ سال دوم دبیرستان/ وزارت آموزش وپرورش
۸-    زبان عربی / سال سوم دبیرستان/ وزارت آموزش وپرورش
۹-    زبان عربی/ سال دوم ادبیات وعلوم انسانی/ وزارت آموزش و پرورش
۱۰-    زبان عربی/ سال سوم ادبیات و علوم انسانی/ وزارت آموزش و پرورش
۱۱-    زبان عربی/سال اول راهنمایی/ وزارت آموزش و پرورش
۱۲-    زبان عربی/ سال دوم راهنمایی/ وزارت آموزش وپرورش
 
 
* تالیف و نظارت در فرهنگ نامه قرآن کریم
۱- همکاری در تالیف فرهنگ نامه قران کریم – جلد ۱
۲-  طراحی آموزشی و برنامه ریزی و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم – جلد ۶
۳-طراحی آموزشی و برنامه ریزی و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم – جلد ۸
۴-طراحی آموزشی و برنامه ریزی و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم – جلد ۹
۵- طراحی آموزشی و برنامه ریزی و نظارت علمی و تالیف فرهنگ نامه قرآن کریم – جلد ۱۰

*تالیف کتابهای راهنمای معلم و روش تدریس زبان عربی
۱- راهنمای معلم و روش تدریس عربی (۱و۲) پیش دانشگاهی
۲- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال سوم ادبیات و علوم انسانی
۳- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال سوم دبیرستان
۴- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال دوم ادبیات و علوم انسانی
۵ – راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال دوم دبیرستان
۶- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال اول دبیرستان
۷- راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال دوم راهنمایی
۸-راهنمای معلم و روش تدریس عربی سال اول راهنمایی
 

*تالیف کتابهای علمی،آموزشی
 ۱-فرهنگ عربی،فارسی- فارسی،عربی/انتشارات مدرسه/ چاپ اول۱۳۷۳/چاپ پانزدهم۱۳۹۳-برگزیده ی جشنواره کشوری رشد در سال ۱۳۸۱
۲-راهنمای تجزیه و ترکیب عربی / انتشارات مدرسه/ برگزیده جشنواره سوم رشد / ۱۳۸۱
۳-کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال اول دبیرستان/انتشارات فاطمی/ برگزیده ی پنجمین جشنواره آموزشی رشد/ ۱۳۸۴
۴-کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال دوم دبیرستان/ انتشارات فاطمی/ برگزیده ی پنجمین جشنواره آموزشی رشد/۱۳۸۴
۵-کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال سوم دبیرستان/ انتشارات فاطمی/
۶- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال دوم ادبیات و علوم انسانی/ انتشارات فاطمی
۷- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال سوم ادبیات و علوم انسانی/ انتشارات فاطمی
۸- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی (۱و۲) پیش دانشگاهی/ انتشارات فاطمی
۹- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سال اول راهنمایی/ تقدیری در جشنواره آموزشی رشد درسال ۱۳۸۶
۱۰ – کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سا ل دوم راهنمایی /انتشارات فاطمی  (  برگزیده ی هفتمین جشنواره آموزشی رشد/۱۳۸۹                                
۱۱- کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز،عربی سا ل سوم راهنمایی /انتشارات فاطمی (برگزیده ی هفتمین جشنواره آموزشی رشد/۱۳۸۹
 
 
*ترجمه
 ۱- تاریخ اکتشافات جغرافیایی/ انتشارات امیرکبیر
۲- خون برای فطیر مقدس/انتشارات برگ
 
 
* مقالات علمی – پژوهشی
۱.    اسلوب القصه فی القرآن الکریم/مجله آفاق الحضاره الاسلامیه/ شماره ۱۵/ سال۱۳۸۴
۲.    الاسلوب و علاقته بالبلاغه /مجله زبان وادب،دانشکده زبان وادبیات دانشگاه علامه طباطبایی/ سال۱۳۸۴
۳.    کیف یتعامل المفسرون الیوم مع قضیه بلاغه القران/ مجله آفاق الحضاره الاسلامیه/ شماره ۱۶/آبان ۱۳۸۴
۴.    اعجاز القرآن و آراء العلماء فیه /مجله آفاق الحضاره الاسلامیه /شماره ۱۷ فروردین ۱۳۸۵
۵.    فکره النظم بین وجوه الاعجاز/ مجله علمی پژوهشی”پژوهش دینی”شماره ۱۳/چاپ تابستان ۱۳۸۶
۶.    ادعاهای مستشرقان در مورد تحریف قرآن، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش پنجم.زمستان ۸۷
۷.    البنیه السطحیه و المضمره فی الترکیب الاضافی و الوصفی و أثرها فی تعلیم اللغه العربیه – مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها – فصلیه علمیه محکمه- ( مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) شماره ۱۱- بهار و تابستان ۱۳۸۸
۸.    المفردات العربیه و مدلولاتها فی تاریخ البیهقی – مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم _شماره ۸- بهار و تابستان ۱۳۸۸)
۹.    تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان زبان و ادبیات عربی در مهارت های زبانی- مجله پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی- شماره ۱ بهار ۱۳۸۹ – مجله علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
۱۰.    بررسی میزان موفقیت بخش ” کارگاه ترجمه ” در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش اموزان شهرستان دورود – مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) شماره ۱۵ تابستان۱۳۸۹
۱۱.    بررسی دیدگاه برخی خاور شناسان در مورد قرآن بسندگی و نفی أحادیث – مجله قرآن پژوهی خاورشناسان- شماره۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹-
۱۲.    الحاجات اللغویه العملیه لمتعلمی اللغه العربیه من الناطقین بغیرها – مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی) شماره ۱۷ زمستان۱۳۸۹
۱۳.    بررسی و نقد میزان استفاده دبیران از راهبردهای تدریس متون در کتاب عربی پیش دانشگاهی- فصلنامه علمی و پژوهشی نوآوری های آموزشی– شماره ۳۳ – ۱۳۸۹
۱۴.    دراسه المحاولات التیسیریه فی النحو العربی عند المحدثین-  مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم _شماره ۱۱- پاییز و زمستان ۱۳۸۹)
۱۵.    پیامدهای مهجوریت آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی (ره) و مصلحان دینی- مجله معرفت در دانشگاه اسلامی-سال پانزدهم-شماره ۱ –بهار ۱۳۹۰
۱۶.    بررسی جمع قرآن پیامبر (ص) و امام علی (ع) از نگاه مستشرقان و اهل سنت – مجله قرآن پژوهی خاورشناسان – شماره ۱۱- پاییز و زمستان ۱۳۹۰
۱۷.    جهود أبی عبیده (رائد علمی المعانی و البیان ) الأدبیه للقرآن الکریم فی میزان النقد و الدراسه – مجله العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الإیرانیه-  ( مجله علمی وپژوهشی نمایه شده در –  (ISCالسنه التاسعه عشره شماره  ۱۹ ( ۱)-زمستان ۱۳۹۰
۱۸.    بررسی و نقد میزان اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی- مجله پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی- شماره ۱ (پیاپی ۹)بهار ۱۳۹۱ – مجله علمی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
۱۹.    تحلیل الخطاب الأدبی فی مقامات الهمذانی- مجله علمی پژوهشی إضاءات نقدیه- بهار ۱۳۹۱
۲۰.    الصور الإشاریه ( التناصیه ) للموت عند خلیل الحاوی- مجله العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الإیرانیه-  ( مجله علمی وپژوهشی نمایه شده در –  (ISCالسنه التاسعه عشره شماره ۱۹ ( ۴) – ۲۰۱۲
۲۱.    میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی از نظر استادان  و دانشجویان – مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس – دوره ۴ شماره ۲- تابستان ۱۳۹۲
۲۲.    الجمله الشرطیه فی اللغه العربیه و مکانتها من سائر الجمل_مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم-     فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم
۲۳.    الخصائص الأسلوبیه فی أدب محمد الماغوط- فصلنامه لسان مبین- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۲۴.    نگاهی به کتاب عربی اول دبیرستان بر اساس الگوهاو ملاک های تحلیل و سازمان دهی محتوا- مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس- ۱۳۹۲
۲۵.    بررسی گونه کاربردی زبان زنانه در مرثیه معاصر( با تأکید بر مرثیه های سعاد صباح)- مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۹۲
۲۶.    دلاله الأصوات فی القرآن الکریم (سوره النجم و القمر نموذجاً)- مجله آفاق الحضاره الإسلامیه – المجلد ۱۵ العدد  الثانی ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
۲۷.    الصوره الفنیه فی رسائل الامام علی علیه السلام- مجله آفاق الحضاره الإسلامیه –۱۳۹۲
۲۸.    شخصیت بخیل در کتاب ” البخلاء ” – مجله علمی پژوهشی ادب عربی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
۲۹.    اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن ( بررسی موردی تالیفات ادبی قرآن پژوهان در قرن دوم و سوم هجری) فصلنامه لسان مبین –علمی پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین-سال سوم شماره ۷-بهار ۱۳۹۱
۳۰.    فن الخطابه فی ضوء الحیاه الاجتماعیه فی العصر الأموی- فصلیه دراسات الأدب المعاصر-سال چهارم شماره ۱۳- بهار ۱۳۹۱
۳۱.    الأثر الفارسی فی شعر عبد الوهاب البیاتی – إضاءات نقدیه  فصلیه محکمه– مجله علمی پژوهشی-شماره ۶ تابستان ۱۳۹۱
۳۲.    کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی( بررسی موردی شعر ابو فراس حمدانی ، شریف رضی و مهیار دیلمی) فصلنامه لسان مبین –علمی پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین- شماره ۸- تابستان ۱۳۹۱
۳۳.    ابن الأثیر من العبقریه الی النرجسیه  –  مجله ” دراسات فی اللغه العربیه و آدابها ” العدد العاشر، صیف ۱۳۹۱ه.ش، جامعه سمنان- جامعه تشرین
۳۴.     جمالیه الوصف فی روایه ” الثلج یأتی من النافذه ” لحنا مینه- فصلیه علمیه محکمه-  مجله جامعه ابن رشد فی هولندا (هلند)  – العدد الثامن(۸)- مارس ۲۱۱۳
۳۵.    صوره الموت الفطریه فی شعر خلیل حاوی – مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم-     فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم )
۳۶.    ارزیابی میزان موفقیت بخش متون عربی عمومی سال سوم دبیرستان از دیدگاه دبیران و دانش آموزان( مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)- مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها – فصلیه علمیه محکمه- ( مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی)
۳۷.    سبک ابن الأنباری در کتاب ” الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین: البصریین و الکوفیین” و اصول نحوی او- مجله  بحوث فی اللغه العربیه و آدابها –  شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۱،دانشکده زبان های خارجی  دانشگاه اصفهان
۳۸.    دراسه أسلوبیه فی قصیده ” موعد فی الجنه ” – إضاءات نقدیه  فصلیه محکمه – مجله علمی پژوهشی-شماره ۹ بهار ۱۳۹۲
۳۹.    السیاق و فاعلیته فی تبیین الصوره الفنیه ( دراسه فی رسائل الامام علی (ع) نموذجاً )– إضاءات نقدیه  فصلیه محکمه – مجله علمی پژوهشی-شماره ۱۰ تابستان ۱۳۹۲
۴۰.    اطلاله علی حیاه الشیخ حسین نجف التبریزی النجفی الفقیه الشاعر و دراسه شعره – مجله کلیه الآداب – جامعه بغداد – ۲۱۱۳
۴۱.    دور المرأه فی الشعر الرثائی المعاصر( أشعار سعاد الصباح نموذجاً) – مجله آفاق الحضاره الإسلامیه –۱۳۹۲
۴۲.    التقابل فی الصحیفه السجادیه و أثره فی الانسجام ، مجله اللغه العربیه وآدابها -جامعه طهران- فردیس قم، ۱۳۹۲
۴۳.    نظریه الصرفه فی میزان الدراسه و النقد، مجله علمی پژوهشی اللغه العربیه و آدابها، بهار ۱۳۹۳
۴۴.    مقایسه ضرب المثل های فارسی و عربی با موضوع سخن از لحاظ واژگانی نحوی بلاغی و معنا شناسی، مجله علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان- تابستان ۱۳۹۳
۴۵.    مقاربه أسلوبیه دلالیه فی خطبه الجهاد- مجله اللغه العربیه وآدابها -جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم ) السنه ۵۲ ، العدد ۶، صیف ۱۴۳۵
۴۶.    آسیب شناسی میزان اجرای فنون تدریس نگارش در مقطع کارشناسی رشته ی زبان و ادبیات عربی از نظر اساتید و دانشجویان (إشکالیه مستوی تطبیق فنون تدریس الإنشاء فی مرحله البکالوریوس فرع اللغه العربیه و آدابها، عرض لآراء الأساتذه والطلاب )-  مجلهی علمی – پژوهشی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی، شماره ۳۲ ، پاییز ۱۳۹۳ ه. ش
۴۷.    دلاله الألوان فی شعر المتنبی- إضاءات نقدیه  ، فصلیه محکمه  السنه الرابعه ، العدد الخامس عشر– مجله علمی پژوهشی-شماره ۱۵ پاییز ۱۳۹۳
۴۸.    أنماط التعلّم الشائعه والمفضّله لدی متعلّمی اللغه العربیه وآدابها فی الجامعات الإیرانیه- مجله العلوم الانسانیه الدولیه للجمهوریه الاسلامیه الإیرانیه-  ( مجله علمی وپژوهشی نمایه شده در –  (ISC السنه ۲۱، العدد ۲، جمادی الاول ۱۴۳۶، February ۲۰۱۵  زمستان ۱۳۹۳
۴۹.    بررسی معانی مختلف حرف «لکنَّ» و نقد ترجمه های فارسی آن در قرآن کریم – مطالعت ترجمه قرآن و حدیث- دوره ۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳،
۵۰.    الوحده الموضوعیه فی سوره الأعراف- مجله اللغه العربیه و آدابها – جامعه طهران- فردیس قم- فصلیه علمیه محکمه –السنه الرابعه ،العدد ۴، شتاء۱۴۳۶ ( مجله علمی-پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم شماره ۴سال دهم زمستان ۱۳۹۳)
۵۱.    بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه از نظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان – مجله علمی پژوهشی  دو ماهنامه جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس- دوره ۶ شماره ۲ خرداد و تیر ۱۳۹۴
۵۲.    نقد و بررسی سرفصل متون نظم و نثررشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی و ضرورت بازنگری آن- پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال چهرم شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳
۵۳.    نیاز سنجی برنامه درسی مهارت های زبانی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی (  تحلیل مشکلات زبانی دانشجویان  در مهارت های زبانی)- مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس – دوره ۶ شماره ۴- مهر و آبان ۱۳۹۴
۵۴.    مبادی المدخل التواصلی فی ضوء متعلمی و مدرسی اللغه العربیه فی الجامعات الایرانیه – بحوث فی اللغه العربیه و آدابها-مجله محکمه لکلیه اللغات الأجنبیه بجامعه اصفهان- العدد ۱۱(خریف و شتاء۱۴۳۶-۱۳۹۴)
۵۵.    بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه، از نظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان، مجله جستارهای زبانی، خرداد و تیر ۹۴
۵۶.    معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی کتاب های مکالمه عربی دانشگاه پیام نور براساس اهداف آموزشی وزارت علوم و فناوری، مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، پاییز ۹۴
۵۷.    المقاومه فی الشعر الجزائری و الایرانی دراسه مقارنه بین مفدی زکریا و فرخی یزدی، مجله اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، تابستان ۹۴
۵۸.    بررسی و تحلیل نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی در پرتوی نظریه نقش‌گرای هلیدی، مجله جستارهای زبانی، تیر وخرداد ۹۵
۵۹.    الترهیب و الترغیب فی القرآن الکریم دراسه اسلوبیه (الترهیب و الترغیب فی سوره محمد (ص) نموذجا، مجله اللغه العربیه و آدابها، ۱۳۹۵
۶۰.    مشاهد القیامه فی القرآن الکریم دراسه صوتیه فی سور الواقعه، الحاقّه، والانشقاق، مجله آفاق الحضاره الاسلامیه، پاییز ۹۵
۶۱.    معنی شناسی حرف «فاء» در قرآن و چالش های ترجمه ی آن به زبان فارسی با تکیه بر دستور زبان عربی (بررسی موردی ترجمه های الهی قمشه ای، فولادوند و خرمشاهی، مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – دانشگاه علامه طباطبایی، بهار ۹۵
۶۲.    تصویر هنری در سخنان امام رضا (ع) مطالعه موردی دعای امام زمان (عج، مجله مطالعات ادبیات تطبیقی، بهار ۹۵
۶۳.    مدی استخدام مهارات التفکیر الناقد فی تدریس النصوص الأدبیه العربیه فی مرحله اللیسانس بالجامعات الحکومیه الإیرانیه ، مجله دراسات فی العلوم الانسانیه،  بهار ۹۵    
۶۴.    ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی، مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه تابستان ۹۵
۶۵.    استرتجیات مهاره الاستماع و مدی امتلاک طلاب اللغه العربیه و آدابها لها فی مرحله البکالوریوس بالجامعات الحکومیه الایرانیه، مجله اللغه العربیه و آدابها،پاییز ۱۳۹۵
۶۶.    آسیب شناسی برنامه آموزش ترجمه متون عربی در رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه های ایران از دیدگاه مدرسان پژوهشی میدانی پیرامون برنامه، اهداف و انگیزه ها، پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی – دانشگاه علامه طباطبایی مهر و آبان ۹۵
۶۷.    بررسی میزان تاثیر آموزه های دینی کتاب دین زندگی ۲ (سال دوم دبیرستان) از نظر دانش آموزان (دختر و پسر) شهرستان سبزوار، مجله خانواده و پژوهش، آبان ۹۵    
۶۸.    الجوانب الوظیفه لنظریه الجرجانی النظمیه علی ضو المدرسه الوظیفه الهالیدایه،مجله کلیه الاسلامیه الجامعه، ۲۰۱۶    
۶۹.    تحلیل و ارزیابی افعال سوره مبارکه بقره؛ با رویکرد «تجزیه به آحاد واژگان، مجله جستارهای زبانی، مهر و آبان ۹۵
۷۰.    آسیب شناسی روش های تدریس درس آزمایشگاه زبان از نظر استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی ، مجله پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، زمستان ۹۵
۷۱.    ماثورات عربی در متون منثور فارسی (بررسی تطبیقی شیوه های اثر گذاری ماثورات عربی در منثور فارسی با تکیه بر ده اثر از سده ۴ تا ۶ ه.ق،    پژوهش های ادبیات تطبیقی، زمستان ۱۳۹۵
۷۲.    فرآیند معنی یابی واژگان با تکیه بر رویکرد تجزیه به آحاد واژگان، مطالعه موردی واژه های چالش زا از اسماء مشتق سوره بقره،    پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی،زمستان ۱۳۹۵    
۷۳.    مدی استخدام استراتیجیات التدریس المتقدمه التدریس ماده البلاغه العربیه فی اقسام اللغه العربیه وآدابها بالجامعات الایرانیه الحکومیه فی ضو آراء  الأساتذه والطلبه، دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها- دانشگاه شیراز با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،بهار ۱۳۹۶
۷۴.    جمالیه بنیه الاسالیب النحویه فی قصه النمور فی الیوم العاشر لزکریا تامر ، مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیهمحکمه،بهار ۱۳۹۶
۷۵.    تحلیل و ارزیابی افعال سوره مبارکه بقره با رویکرد تجزیه به آحاد واژگان،مجله جستارهای زبانی، فروردین و اردیبهشت۹۶
۷۶.    ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی به عربی براساس مدل کارمن گارسس،     پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی،بهار۱۳۹۶
۷۷.    بررسی میزان توجه مترجمان به عناصر معنایی واژگان در ترجمه اسم های جامد سوره، مجله پژوهش های قرآنی، بهار    ۱۳۹۶
۷۸.    بررسی تاثیر مهارت های تفکر نقادانه بر مهارت درک مطلب متون ادبی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در ایران،    جستارهای زبانی،خرداد و تیر ۱۳۹۶
۷۹.    من اعتراضات الرضی علی النحاه فی شرح الکافیه (مرفوعات نموذجا)،مجله کلیه الاسلامیه الجامعه،۲۰۱۷    Jun
۸۰.    زیبایی شناسی ضرب آهنگ در سوره های نازعات و تکویر،پژوهش های ادبی قرآنی،بهار،۱۳۹۶    بهار
۸۱.    الاعجاز النصی الداخلی فی الانسجام القرانی فی سوره الواقعه، مجلهالمصباح، صیف ۲۰۱۷
۸۲.    آسیب شناسی روش های تدریس درس آزمایشگاه زبان از نظر استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،    مرداد و شهریور۱۳۹۶
۸۳.    تاثیر مسائل ایدئولوژیک در کیفیت ترجمه اخبار عربی (بررسی موردی ترجمه خبر شبکه الجزیره در خبرگزاری فارس براساس الگوی جولیان هاوس)،    جستارهای زبانی،مهر و آبان۱۳۹۶
۸۴.    الضروره الشعریه عند الرضی الاسترآباذی فی شرح الکافیه ،بحوث فی اللغه العربیه و آدابها،پاییز و زمستان ۹۶
۸۵.    تعریضات الجامی علی الرضی فی شرح الکافیه، مجله  کلیه التربیه الاساسیه للعلوم التربویه والانسانیه    ،۲۰۱۷
۸۶.    خطاب الاعلام الغربی فی تغطیه أحداث الشرق الأوسط (تقریر وکاله رویترز البریطانیه عن الوضع فی العراق نموذجا)،    مجله آداب الکوفه،زمستان ۲۰۱۷
۸۷.    نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب های درسی دانشگاهی، بررسی موردی کتاب قواعد و متون عربی،پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،بهار ۹۷
۸۸.    ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی؛ مجله جستارهای زبانی، مرداد ۱۳۹۷
۸۹.    الأخطاء الکتابیه الشائعه فی توظیف الحروف الجاره لدی طلاب الماجستیر فی فرع اللغه العربیه و آدابها، «دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها- ( مجله دانشگاه شیراز با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب») بهار ۱۳۹۷
۹۰.    آیات الترغیب و الترهیب فی سوره محمد (ص) دراسه اسلوبیه، «اللغه العربیه و آدابها»، بهار ۱۳۹۷
۹۱.    التحلیل التقابلی لبعض المفردات المشترکه بین اللغتین الفارسیه و العربیه، در نشریه «دراسات فی اللغه العربیه و آدابها»، زمستان ۱۳۹۷
۹۲.    بررسی مقابله ای نظام وجه امری در زبان فارسی و عربی، مطالعات تطبیقی فارسی و عربی، بهار ۹۷
۹۳.    محاوله تمام حسان التجدیدیه فی اللغه العربیه معناها و مبناها دراسه نظریه «تضافر القرائن»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، بهمن ۹۷
۹۴.    الاثر الدلالی من خلال تفسیر الطبرسی للمورفیمات الفعلیه فی القراءات السبع، مداد، مجله سنویه محکمه تغنی بالدراسات القرآنیه، زمستان ۹۸
۹۵.    اهمیه تالیف معجم مصور للمفردات المشترکه لمتعلمی العربیه من الناطقین بالفارسیه، دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها، خرداد ۹۸
۹۶.    الموازنه بین نهج البلاغه و الصحیفه السجادیه علی أساس الاسلوبیه الاحصائیه وفقا لنظریتی بوزیمان و جونسون (الرساله ۷۴ و الدعاء ۳۸ نموذجا)، آفاق الحضاره الاسلامیه، پاییز ۹۸
۹۷.         المنهج العلمی فی نظریه النظم الجرجانی فی ضوء نظریه کارل بوبر، «الجرجانی مجله علمیه محکمه متخصصه فی تأصیل البلاغه والنقد الأدبی»، ۱۳۹۸
۹۸.    دراسه اختیار المفردات المساهمه فی التداخل اللغوی وتدریسها لمتعلّمی اللغه العربیه من الناطقین بالفارسیّه ، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، پاییز ۹۸،
۹۹.    بررسی رده شناختی تطبیقی حرکت پرسش واژه ها در زبان-های فارسی و عربی، جستارهای زبانی، خرداد و تیر ۹۹
۱۰۰.    بند موصولی عربی و فارسی، پژوهش های زبانی دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۹
۱۰۱.    معاییر تألیف معجم مصوّر للمفردات المشترکه لمتعلّمی العربیّه من الناطقین بالفارسیّه، دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها،تابستان ،۱۳۹۹
۱۰۲.      تحلیل آماری تداخل واژگانی و نقش آن در مهارت نگارش به زبان عربی، جستارهای زبانی، مهر و آبان ۹۹

خبر جدید  ما غوره نشده می‌خواهیم مویز شویم

*برنامه ریزی درسی (Curriculum Planning)
 ۱- طراحی و برنامه ریزی درسی زبان عربی در دوره ی راهنمایی
۲- طراحی و برنامه ریزی درسی زبان عربی در دوره ی دبیرستان
۳- طراحی و برنامه ریزی درسی زبان عربی در رشته ی معارف اسلامی
 
 
*عضویت و همکاری با سازمان های بین الملل اسلامی
۱-عضو بنیاد نخبگان بعد از برگزیده شدن در پنجمین جشنواره بین المللی فارابی ۱۳۹۰
 ۲- مدرس زبان عربی و تربیت اسلامی آیسیسکو
الف- تدریس در دوره ی آموزش زبان عربی در برونئی دارالسلام برای دبیران عربی از طرف آیسیسکو / سال ۲۰۰۵
ب- تدریس در دوره ی آموزش زبان عربی در کابل افغانستان برای دبیران عربی از طرف آیسیسکو / سال ۲۰۰۴
ج- شرکت در جمع مدرسان زبان عربی کشورهای اسلامی در اندونزی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و ارائه گزارش از کیفیت و سطح آموزش زبان عربی در ایران / سال ۲۰۰۳
 
*نظارت در مجموعه های تالیفی
ناظر و دبیر طرح بیست جلدی”کتابهای کوچک عربی” که توسط موسسه فرهنگی برهان ( انتشارات مدرسه) تاکنون ۷ جلد آن به زیور طبع آراسته شده است:
۱- اعراب و بناء
۲- صحیح و معتل
۳- اعداد در زبان عربی
۴-مذکر و مؤنث
۵- ضمیر
۶-حال – تمییز
۷-  انواع مفاعیل

خبر جدید  حقوق شهروندی و زنان

راهنمایی و مشاوره رساله ها و پایان نامه ها( دکتری- کارشناسی ارشد) :
أ‌-    راهنمایی رساله دکتری
 
۱-صوره الموت فی شعر خلیل الحاوی و عبدالوهاب البیاتی(من منظور ذاتی و جماعی )- علی بشیری- یکم اردیبهشت ۱۳۹۲
۲- تخطیط منهج لتعلیم المهارات اللغویه فی مرحله البکالوریوس لأقسام اللغه العربیه و آدابها فی ضوء المبادی الحدیثه  لتعلیم اللغه الأجنبیه (طراحی الگوی برنامه درسی برای آموزش مهارت های زبانی در مقطع کارشناسی رشته زبان وادبیات عربی بر اساس مبانی نوین آموزش زبان خارجی ) دانش محمدی -۳۰ شهریور ۱۳۹۳
۳- استخدام مهارات التفکیر الناقد ومدی تأثیره فی العملیه التعلیمیه – التعلمیه لمقرر النصوص الأدبیه العربیه بالجامعات الحکومیه الایرانیه(بررسی میزان تاثیر مهارت های تفکر انتقادی در فرآیند «یاددهی-یادگیری» متون ادبی عربی در دانشگاه های دولتی ایران)    سجاد اسماعیلی ، ۱۳۹۵.۰۳.۰۹
۴-نظریه النظم لعبدالقاهر الجرجانی و مقارنتها مع نظریه هالیدای الوظیفیه (نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی ومقایسه آن با نظریه نقش گرای هلیدی(    راضیه سادات سادات الحسینی نوش آبادی ، ۱۳۹۵.۰۹.۱۷
۵-طراحی الگوی آموزش مهارت ترجمه از عربی به فارسی و برعکس در مقطع کارشناسی دانشگاه های ایران
(ترجمۀ متون مطبوعاتی و رسانه ای)  سید علا نقی زاده -آذر ۱۳۹۵
۶- آرای نحوی رضی در شرح کافیه واثرآن بر نحویان بزرگ بعد از خود، یعقوبعلی آقاعلی پور، مهرماه ۱۳۹۶
۷- فاعلیّه “الکتابه التکاملیه” و”الکتابه المستقله” فی تحسین مهاره الکتابه العربیّه لدى الطلبه الإیرانیین فی مرحله البکالوریوس ،عدنان زمانی، بهمن ۱۳۹۹

ب-مشاوره رساله دکتری
۱-سیر تحول اندیشه اعجاز ادبی قرآن کریم از آغاز تا پایان قرن پنجم – رضوان باغبانی– شهریور ۱۳۹۱-  
۲-بررسی تصویرهای هنری در شعر کلاسیک شیعی عربی (بررسی موردی:شعر ابوفراس حمدانی،شریف رضی، مهیار دیلمی،صاحب بن عباد)- احمد امید علی –شهریور ۱۳۹۱

ج- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد
۱-نقد و بررسی آراء شوقی ضیف در باره تسهیل نحو عربی، یوسف پور حیدری –کارشناسی ارشد-بهمن ۱۳۸۸
۲ -بررسی و نقد جایگاه متون در کتابهای عربی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی و تأثیر این متون در آموزش زبان عربی- محمد رضا نیکوبخت – مهر ۱۳۸۹
۳- مبانی و نشانه های فلسفه اگزیستانسیالیسم در آثار نجیب محفوظ با تکیه بر ” أولاد حارتنا ” مهدیه خیری راوری
۴-  تحقیق ، تصحیح ، و شرح دیوان شیخ حسین نجف تبریزی – رضا عرب بافرانی  – آبان ۱۳۹۰
۵- تعلیم النصوص الأدبیه فی أقسام اللغه العربیه و آدابها بالجامعات الایرانیه و مدی تحقق أهدافه- سجاد اسماعیلی- شهریور ۱۳۹۱
۶- بررسی و نقد دروس مهارت شنیداری و نقش متون ادبی در تقویت این مهارت در رشته زبان و ادبیات عربی- زهره شیبانی – مهر۱۳۹۱
۷-فن الرثاء فی الشعر العربی المعاصر( دراسه أسلوبیه فی دیوان  الیک یا ولدی لسعاد الصباح نموذجاً ) – نورالدین پروین- شهریور ۱۳۹۲
۸-مشاهد القیامه فی القرآن،  دراسه آسلوبیه  فی سورالواقعه و القیامه و المرسلات و الانشقاق نموذجاً – زهادت-  بهمن ۱۳۹۲
۹- دراسه أسلوبیه فی سوره التوبه ( بررسی سبک شناسی سوره توبه) فرشته بهرامیان- اسفند ۱۳۹۲
۱۰- الفانتازیا فی أدب الأطفال ، قصص أحمد نجیب نموذجاً (    فانتزی در ادبیات کودکان (بررسی مجموعه قصه های احمد نجیب با عنوان ماجراهای بند انگشتی)، محمدرحیم خالی زاده ۱۳۹۳.۰۸.۱۹– آبان ۱۳۹۳
۱۱-    آسیب شناسی آموزش مهارت شنیداری در گروههای زبان عربی دانشگاه پیام نور    – منصور اسماعیلی،  ۳۹۴.۱۰.۰۲
۱۲-هم آیی زبانی وزیباشناسی آن در قرآن کریم «به عنوان مطالعه موردی ۵جزءآخر»    داودایکدری، ۳۹۴.۱۱.۰۳
۱۳-    نقد وبررسی ترجمه های فارسی اشعار غاده السمان وآدونیس،    امینه بربار ، ۱۳۹۴.۰۶.۳۱
۱۴-    بلاغت عربی وعلوم پیرامون آن در زمینه تاصل وانقطاع (بررسی موردی:اسلوبیه،تداولیه وحجاج)    عبود شنان رائد ، ۱۳۹۴.۰۸.۱۷
۱۵-    سبک شناسی آیات تشویق وتهدید در قرآن کریم به عنوان نمونه در پنج سوره (محمد، الذاریات، المجادله، المعارج، والمطففین)    ازاده شه بخش ۱۳۹۵.۰۹.۱۳
۱۶- دراسه دلالیه فی القرآن الکریم (سور الأعلی، الفجر، الإنفطار، التکویرنموذجاً )حسن بدلی مسگینی ، دی ماه ۱۳۹۵
۱۷- استراتژی های مورد استفاده در تقویت مهارت شنیداری در قرایند یادگیری یاددهی توسط استادان و دانشجویان گروه های زبان و ادبیات عربی دانشگاه های ایران،فهیمه غلامی پور،بهمن ۱۳۹۵
۱۸- بررسی میزان کارآمدی نظام آموزش زبان عربی در دوره اول مقطع متوسطه از نظر دبیران و دانش آموزان شهرستان های استان تهران، راحله بابایی صومعه کبودین ،۹ اسفند ماه ۱۳۹۵
۱۹-    آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان عربی در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه‌های دولتی ایران، سیده راضیه پوریحی کلوری،۱۸آذر ماه ۱۳۹۶
۲۰- آسیب شناسی آموزش زبان عربی در حوزه علمیه(نمونه موردی جامعه الزهراء(س) حوزه علمیه جواهران در قم) محدثه رشیدی طغرالجردی ،۲۲آذر ماه ۱۳۹۶
۲۱- آسیب شناسی مهارت خواندن در گروه‌های زبان و ادبیات عربی دانشگاه‌های دولتی ایران در مقطع کارشناسی،سید رضا موسوی،۲ دی ماه ۱۳۹۶
۲۲. طراحی محتوای آموزش مهارت مکالمه ۲ برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه های دولتی ایران، البوظه زینه ، ۱۳۹۷.۰۴.۳۰ ،
۲۳. إشکالیّه التدّخل والتداخل اللغوی بین الفارسیّه والعربیه فی مهاره الکتابه الأولى والثالثه لدى الطلاب الایرانیین فی قسم اللغه العربیّه وآدابها.، خان ابادی بزچلویی طاهره ، ۱۳۹۷.۱۱.۳۰
۲۴. دراسه أثر الدافعیه فی تعلم اللغه العربیه لدی الطلاب بالجامعات الحکومیه فی طهران، مهسا کبیری، تیر ۹/۴/۹۸

د-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد
۱-عناصر فرهنگ عامیانه در شعر مقاومت فلسطین ( احمد دحبور ،توفیق زیاد، سمیح قاسم)- رقیه رکنی –– فروردین ۱۳۸۹
۲-بررسی ویژگی های محتوایی و اسلوبی ادبیات کودکان در آثار نبیل سلیمان سلیمان خلف – پوران رضایی –
۳- هجای سیاسی در ادبیات معاصر سوریه( با تکیه بر آثار نزار قبانی و محمد ماغوط) – آمنه خاکسار بلداجی-
۴- مطالعات ادبی دکتر محمد حسین علی الصغیر در حوزه قرآن کریم – محمد امیری فر
۵- جایگاه ادبیات در آثار امام صادق علیه السلام-  فاطمه توانا -شهریور ۱۳۹۰
۶- بررسی تطبیقی بنیادهای مشترک شکل گیری شعر نو در ایران و عراق با تکیه بر شعر نیما یوشیج و بدر شاکر السیاب ،محمد صالحی- – دیماه ۱۳۹۱
۷- الصوره الفنیه فی رسائل الامام علی علیه السلام- محمد کبیری–اسفند ۱۳۹۱
۸-الأدب و تجلیاته فی کلام الامام الرضا علیه السلام – سمیه ثامنی- دی ۱۳۹۲
۹-تحلیل ونقد ترجمه های مشهور معاصر قرآن کریم بر اساس تجزیه به آحاد واژگان با محوریت سوره بقره ،        رستمی کیا مصطفی ، ۱۳۹۴.۱۱.۱۴
۱۰-تحلیل کتابهای مکالمه رشته زبان وادبیات عرب دانشگاه پیام نور براساس اهداف آموزشی وزارت علوم(بررسی موردی:”گفتگو”وجلدهای دوم وسوم “المدخل”    پایان نامه کارشناسی ارشد    محمدی نیا لیلا ، ۱۳۹۵.۰۱.۲۲
۱۱- روشها و فنونهای آموزش عربی به غیر عرب زبانان ( بررسی تحلیلی وصفی مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات عربی،بهنام خلاش،اسفند ۹۵
۱۳-    آسیب شناسی یاددهی ویادگیری انشاء عربی در دانشگاه های دولتی ایران در مقطع کارشناسی، فاطمه فاضلی، ۱۳۹۵
۱۴-    نقش ابن جنی (در کتاب الخصائص) و ابونصر فارابی در (دوکتاب احصاء الغلوم و الحروف ) در آموزش زبان و زبانشناسی عربی، حسین نصیری پی،اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۵-    ترجمه شرح و تحقیق کتاب الاستراتجیات التدریس المتقدمه و استراتجیات التعلم و انماط التعلم تالیف دکتر عبدالحمید حسن عبدالحمید شاهین، فاطمه نوری قوچقار، خرداد۱۳۹۶
۱۶-    مفهوم اعجاز ادبی قرآن کریم در دو تفسیر «فی ظلال القرآن»و «من وحی القرآن». برزگر رحمان ، ۱۳۹۷.۰۴.۱۳
۱۷-    تحلیل ادبی سخنان امام محمد باقر(ع) «بررسی موردی دعاها»، معصومه اسدزاده، تیر ۹۸
۱۸-    هنجارگریزی در قرآن کریم(پژوهش تطبیقی در دو سوره آل عمران مدنی و انبیاء مکی)، رضا فردین، شهریور ۹۸
۱۹-    ، زیبایی شناسایی سبک های نحوی در رمان دومین جنگ سگ از ابراهیم نصرالله، احمد عارفی، بهمن ۹۸
۲۰-    بررسی میزان نقش آموزشی تصویر در کتاب های درسی عربی ایران«نمونه موردی: دوره دوم متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی ازسال ۱۳۹۴تا ۱۳۹۷هـ ش»، عواطفی مطلق طیبه ،  اردیبهشت ۹۹

خبر جدید  امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان خانه کتاب و ادبیات ایران و انجمن ایرانی روابط بین الملل

شرکت در کنفرانس های علمی بین المللی و داخلی با ارائه مقاله یا سخنرانی
۱-تعلیم المهارات اللازمه لمتعلمی العربیه من الناطقین بغیرها –  المؤتمر الدولی فی اللغه العربیه من المنظور الثقافی و الاجتماعی – اندونزی – جاکارتا – ۱۳۸۸
۲-الحاجات اللغویه العملیه لمتعلمی العربیه من الناطقین بغیرها – اولین همایش بین المللی آموزش زبان عربی- ایران- تهران
۳- آموزش مهارت شنیداری و مهارت خواندن در رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاهها – چهارمین همایش سراسری مدیران گروه‌های زبان و ادبیات عربی – کرمانشاه – دانشگاه رازی
۴-  بررسی تطبیقی جلوه‌های مقاومت در شعر محمود درویش و پابلوا نرودا ( با تکیه بروطن دوستی) – همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان – رشت- دانشگاه گیلان
۵- فن الخطابه فی ضوء الحیاه الاجتماعیه فی العصر الأموی- اصفهان – دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان-بهمن ۱۳۸۹
۶- الإضمار و الإظهار لمعانی الفاء فی تیسیر نقلها الی الفارسیه – یزد – دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه یزد-همایش ملی راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی- شهریور ۱۳۹۰
۷- دلاله الأصوات فی القران الکریم فی سورتی القیامه و النازعات. مالزی –کوالالامپور- الموتمر القرانی الدولی(مقدس ۲)  ۲۲ -۲۳/۲/۲۱۱۲
۸- توظیف الأدب فی تعلیم اللغه- الموتمر الدولی الثانی للغه العربیه . دبی .۲۰۱۳- اللغه العربیه فی خطر: الجمیع شرکاء فی حمایتها
۹- مقایسه تطبیقی ضرب المثل های فارسی و عربی با موضوع قناعت از منظر سبک شناسی- هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی- ۱۵-۱۷ شهریور ۱۳۹۱- تهران دانشگاه علامه طباطبایی
۱۰- نقد آراء مستشرقان پیرامون اصالت تشریعی قرآن – همایش بین المللی قرآن و مستشرقان – بهمن ۱۳۹۱- قم – جامعه مصطفی العالمیه( مجتمع آموزش عالی امام خمینی)
۱۱- الموت و الحیاه و ابعادهما المعنویه عند بدر شاکر السیاب و نیما یوشیج- الندوه الدولیه ۳۹;۳۹; الدرس المقارنی وتحاور الآداب- تونس-۲۰۱۴
۱۲- سخنرانی در همایش ملی کار آفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی- دانشگاه سمنان- ۱۴و ۱۵ اسفند ۱۳۹۳
۱۳- سخنرانی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه زاهدان با عنوان نگاهی نو به نحو زبان عربی هفته پژوهش آذر ۱۳۹۵
۱۴. ارائه مقاله با عنوان بررسی آیات ترغیب و نقش آن در سلامت اجتماع (مطالعه موردی سوره حجرات و مجادله) در اولین همایش ملی سلامت جسم و روح از دیدگاه قرآن و علوم، خرداد سال ۹۶
۱۵ارائه مقاله با عنوان بنا الصوره الفنیه فی الرسائل الامام علی (ع) در نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، اردیبهشت ۹۶
۱۶. ارائه مقاله با عنوان تحلیل آرا ابی حیان التوحیدی الادبیه و النقدیه و البلاغیه در همایش بین المللی نقش و جایگاه عربی نویسان وعربی سرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنگ وتمدن اسلامی، آبان ۹۶
۱۷. ارائه مقاله با عنوان ابوسعید السیرافی وجهوده النحویه در همایش ملی میراث مشترک، زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس، بهمن ۱۳۹۷
۱۸. روش شناسی و نقد مطالعات ادبی دکتر محمد حسین علی الصغیر در حوزه قرآن کریم ر همایش ملی میراث مشترک، زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس، بهمن ۱۳۹۷
۱۹ ارائه مقاله با عنوان دور المفردات المشترکه فی عملیه التعلم عند متعلمی اللغه العربیه من الناطقین بالفارسیه (دراسه الأخطاء التحریریه للطلاب) در نخستین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان، اردیبهشت ۹۸

 درجات و جوایز علمی
۱-    کسب رتبه نهمین جشنواره بین المللی فارابی به عنوان مدیر مسئول نشریه جستارهای زبانی
۲-    برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی فارابی-۱۳۹۰
۳-    برگزیده کتاب سال تبریز- ۱۳۹۱
۴-    برگزیده  هفتمین جشنواره رشد -۱۳۸۹
۵-    برگزیده  پنجمین جشنواره رشد -۱۳۸۴
۶-    برگزیده  سومین جشنواره رشد -۱۳۸۱
 
داوری مجلات علمی – پژوهشی
۱-     فصلنامه علمی- پژوهشی بین المللی علوم انسانی
۲-      فصلنامه علمی- پژوهشی زبان و ادبیات تطبیقی
۳-   مجله علمی- پژوهشی انجمن ایرانی ربان و ادبیات عربی
۴-فصلنامه علمی- پژوهشی لسان مبین(پژوهش ادب عربی)
۵-   فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری های آموزشی
۶-فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه درسی ایران
۷-مجله علمی- پژوهشی اللغه العربیه و آدابها
۸-مجله علمی- پژوهشی ادبیات تطبیقی
۹-مجله علمی- پژوهشی  دو فصلنامه زبان پژوهی
۱۰.فصلنامه علمی پژوهشی کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی
۱۱- مجله علمی پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه
۱۲- مجله علمی پژوهشی جستارهای زبانی
۱۳- مجله علمی پژوهشی اللغه العربیه و آدابها
۱۴- مجله علمی پژوهشی اضاءات نقدیه
۱۵   – مجله علمی پژوهشی ” پژوهش نامه انتقادی”

داوری و نظارت بر سایر فعالیت های پژوهشی:
۱-    داوری کتاب بلاغت عربی و تاثیر آن در پیدایش و تحول بلاغت فارسی
۲-    ارزیابی کتاب العربیه المعاصره نشر علم
۳-    ارزیابی کتاب النحو العربی نقد و توجیه
۴-    داوری کتاب با عنوان: المنهج فی الانشاء
۵-    داوری کتاب جایگاه زبان عربی و انگلیسی در ایران
۶-    رییس هیات داوری انتخاب دانشجویان نمونه گروه های علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۸

مسؤولیت های اجرایی:
۱-    معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی از شهریور ۱۳۹۳ تاکنون
۲-    مدیر گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی از ۱۳۹۰ تاکنون
۳-    مدیر گروه زبان و ادبیات عربی, از ۰۵/۰۵/۱۳۸۷- ۱۰/۸/۱۳۹۱
۴-    مدیر مسئول مجله بین المللی « جستارهای زبانی»
۵-    سردبیر مجله نقد نامه زبان و ادبیات عربی
۶-    عضو کمسیون ارتقای علوم انسانی در دانشگاه
۷-    عضو کمسیون تخصصی ارتقای رشته های زبان  در دانشگاه
۸-    عضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشکده علوم انسانی
۹-    عضویت در کمیته تخصصی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس
۱۰-    مسئول آزمایشگاه مشترک گروههای زبان فارسی و عربی
۱۱-    استاد مشاور فرهنگی دانشگاه
۱۲-    دبیر کمیته ارتقای  دانشکده علوم انسانی
۱۳-    عضو کمیته علمی اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی
۱۴-    عضو کارگروه و مسئول بررسی و تدوین و بازنگری سرفصل قواعد و متون عربی ۱ تا ۴ (به میزان ۸ واحد)
۱۵-    – عضو شورای مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی  دانشگاه تربیت مدرس
۱۶-    عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشکده های حوزه علوم انسانی
۱۷-    عضویت (بازرس) انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی از ۱/۱/۸۵، ادامه دارد

برگزاری و شرکت در کارگاه ها
۱-طراحی و برگزاری نشست تخصصی ادبیات معاصر عربی در نظام آموزش عالی
۲-طراحی و برگزاری کارگاه آسیب شناسی ترجمه از عربی به فارسی با تکیه بر متون داستانی
۳-طراحی و برگزاری کارگاه اصول و فنون ترجمه دینی و مذهبی در پژوهشگاه علوم انسانی
۴-طراحی و برگزاری کارگاه آموزش بلاغت جدید و قدیم با حضور استادان بین المللی
۵-طراحی و برگزاری کارگاه اسیب شناسی ترجمه فارسی به عربی
۶-طراحی و برگزاری کارگاه ادبیات تطبیقی، مبانی، چالش ها و کارکردها
۷- شرکت در کارگاه دانش افزایی در زمینه فرهنگی-تربیتی-اجتماعی
۸- شرکت کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های علمی اطلاعاتی
۹- شرکت کارگاه بین المللی سیاست گذاری علوم و فناوری توسعه پایدار
۱۰- شرکت درکارگاه الادب المقاوم فی لبنان و اشکال التعبیر
۱۱- شرکت در کارگاه آموزش زبان عربی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه اینالکوی فرانسه(بهمن ماه ۱۳۹۶)
۱۲-  شرکت در کارگاه آموزش مهارت های زبان عربی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه الزهرا، بهمن ۹۷
۱۳ شرکت در کارگاه L,UFR d,Etudes Arabes et Hebraiques de Sorbonne Universite،  کشور فرانسه، ۱۳۹۸

عضویت در هیات تحریریه نشریات
۱-     دوماهنامه جستارهای زبانی
۲-     نقد نامه زبان و ادبیات عربی
۳-    پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
۴-    دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها
۵-        اضاءات نقدیه
۶-     پژوهش نامه انتقادی متون و کتب علوم انسانی

طرح پژوهشی خاتمه یافته
۱-گستره ماثورات عربی در متون نثر فارسی

کارهای اجرایی:
–    ارزیابی کتاب النحو العربی نقد و توجیه
–    داوری کتاب بلاغت عربی و تاثیر آن در پیدایش و تحول بلاغت فارسی
–    ارزیابی کتاب العربیه المعاصره نشر علم
–    ارزیابی درونی گروههای آموزشی
–    ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی
–    داوری کتاب با عنوان: المنهج فی الانشاء
–    داوری کتاب جایگاه زبان عربی و انگلیسی در ایران
–    داوری کتاب الغه العربیه معناها و مبناها
–    نظارت بر طرح معیارهای ارزیابی ترجمه قرآن در سه سطح خطابی، ادبی، علمی و تطبیقی با تطبیق موردی آیات الاحکام
–    داوری کتاب ظرافت های زبانی در قرآن کریم
–    داوری کتاب الگویی برای معناشناسی و ترجمه مفردات قرآن، مطالعه موردپژوهانه ریشه شری
–    داوری کتاب نحو النص دراسه تطبیقه علی سوره النور
–    داوری کتاب ظرافت های زبانی در قرآن کریم
–    داوری کتاب قواعد و متون عربی
–    داوری کتاب سیمیوطیقا التشبیه من البلاغه الی الشعریه
–    داوری کتاب صرف کاربردی: آموزش پیشرفته دانش صرف
–     نقد و داوری کرسی ترویجی با عنوان بازخوانی انتقادی احکام استثناء در نحو عربی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۷

 

آخرین اخبار انجمن های علمی

اخبار ویژه

آرشیو

پربازدید

بایگانی شمسی

آمار بازدید وبسایت

 • 0
 • 14
 • 9
 • 26
 • 23
 • 133
 • 2,295
 • 347,623
 • 1,280,407
 • 164,783
 • 34,244
 • 24,775
 • 1
 • خرداد ۲, ۱۴۰۱