رشد دسترسی خانوارها به سبد تکنولوژی | خبرخوان انجمن های علمی ایران |خبرخوان انجمن های علمی ایران

تاریخ خبر: // کد خبر: 16469 // //

رشد دسترسی خانوارها به سبد تکنولوژی

سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲، به ترتیب ۲/ ۱ درصد، ۸/ ۲۳ درصد و ۳۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۱/ ۰ درصد، ۳/ ۱۲ درصد و ۳/ ۱۷ درصد بیشتر شده است. شعار سال: پنجمین طرح [...]
رشد دسترسی خانوارها به سبد تکنولوژی

سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲، به ترتیب ۲/ ۱ درصد، ۸/ ۲۳ درصد و ۳۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۱/ ۰ درصد، ۳/ ۱۲ درصد و ۳/ ۱۷ درصد بیشتر شده است.

شعار سال: پنجمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده
افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در
آبان ماه سال
۱۳۹۶ توسط مرکز آمار
ایران اجرا شد، نشان می‌دهد حدود
۱۸
میلیون خانوار (
۸/ ۷۲ درصد) در محل
سکونت به اینترنت دسترسی داشته و
۷/ ۶
میلیون خانوار (
۲/ ۲۷درصد) از این
امکان در محل سکونت خود بی
بهره‏اند. از کل خانوارهای دارای
دسترسی به اینترنت در محل سکونت،
۵/ ۱۴ میلیون
خانوار (
۷/ ۸۰ درصد) در نقاط
شهری و
سه و نیم میلیون خانوار
(
۳/ ۱۹ درصد) در نقاط
روستایی زندگی می
کردهاند.

اندازه سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت برای
خانوارهای شهری
۹/ ۷۷ درصد و برای
خانوارهای روستایی
۵۷ درصد است. بر
اساس نتایج طرح، از کل خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، همگی به
اینترنت پرسرعت دسترسی داشته
اند. از این تعداد، بالغ بر یک
میلیون خانوار (
۶/ ۵ درصد) فقط به
اینترنت ثابت،
۴/ ۴ میلیون
خانوار (
۶/ ۲۴ درصد) فقط به
اینترنت موبایل و
۵/ ۱۲ میلیون خانوار (۸/ ۶۹درصد)
به هر دو نوع اینترنت پرسرعت ثابت و موبایل

دسترسی داشته‌اند. براساس آمارگیری سال ۱۳۹۶، از مجموع جمعیت کشور، تعداد ۹/ ۴۷ میلیون نفر کاربر اینترنت بودهاند
که نشان می‌دهد
۷/ ۵۹ درصد جمعیت از
اینترنت استفاده کرده‌اند. اندازه این سهم برای جمعیت
شش سال و بیشتر کشور، ۶۴ درصد (ضریب نفوذ اینترنت
کشور) و برای نقاط شهری و روستایی
کشور به ترتیب ۷۰ و ۲/ ۴۶ درصد بوده است. مقایسه اطلاعات دوره‌های
اخیر آمارگیری نشان می
دهد در سال ۱۳۹۶ ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سالهای
گذشته در بین افراد
شش ساله و بیشتر
به ترتیب
۲۵۲ درصد، ۱/ ۴۸ درصد و ۷/ ۱۸ درصد بیشتر شده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت ۶۴ درصدی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با ضریب نفوذ اینترنت ۳/ ۴۵ درصدی سال ۱۳۹۴ بیانگر
رشد
۳/ ۴۱ درصدی نسبت به دوره قبل است.

خبر جدید  راهکار‌هایی نوین برای بهره‌گیری از استعداد‌های نسل جوان

دسترسی به تلفن

این گزارش مرکز آمار نشان میدهد
حدود
۴/ ۲۴ میلیون خانوار
در محل سکونت خود تلفن (ثابت، همراه یا هر دو) دارند. به عبارت دیگر، از کل
خانوارهای کشور،
۹/ ۲ درصد فقط به
تلفن ثابت،
۵/ ۲۰ درصد فقط به
تلفن‌همراه و
۴/ ۷۵ درصد به هر دو تلفن ثابت و همراه دسترسی دارند. همچنین از مجموع ۳/ ۷۲میلیون نفر جمعیت شش ساله و بیشتر کشور، تعداد ۸/ ۴۷ میلیون نفر، مالک خط تلفن همراه بوده که از بین آنها، ۴/ ۳۷ میلیون نفر در نقاط شهری و ۳/ ۱۰ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. بر این اساس،
نسبت مالکان خط تلفن‌همراه در بین افراد
شش
ساله و بیشتر کشور
۶۶ درصد و برای
نقاط شهری و روستایی به ترتیب
۶۹ و ۱/ ۵۷ درصد است. از مجموع جمعیت کشور، ۵۹ میلیون نفر کاربر تلفن‌همراه بوده که ۴۵ میلیون نفر در نقاط شهری و ۴/ ۱۳ میلیون نفر در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند.
بر این اساس، ضریب نفوذ تلفن‌همراه در کشور و در بین افراد
شش ساله و بیشتر ۷/ ۸۰
درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب
۱/ ۸۳ درصد و ۸/ ۷۳
درصد بوده است. مقایسه اطلاعات دوره‌های اخیر آمارگیری نشان می
دهد در سال ۱۳۹۶
ضریب نفوذ تلفن‌همراه نسبت به سال
۱۳۹۴ حدود ۴/ ۳ درصد رشد کرده
است
.

خبر جدید  خداحافظی مبدع لینوکس به خاطر رفتارهای زننده

دسترسی به رایانه، رادیو و تلویزیون

گزارش اخیر مرکز آمار درباره آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد
از فناوری اطلاعات و ارتباطات
حاکی از آن است
که در سال
۱۳۹۶، حدود ۲/ ۱۷ میلیون خانوار که نزدیک به ۷۰درصد جمعیت بودند، در منزل خود رایانه
داشته یا امکان دسترسی به آن را دارند. از این تعداد،
۲/ ۷ میلیون خانوار معادل ۲/ ۲۹ درصد خانوارهای کشور حداقل به رایانه معمولی، ۹/ ۹میلیون خانوار (۳/ ۴۰ درصد خانوارهای کشور)
حداقل به لپ‌تاپ و هشت و نیم
میلیون خانوار (
۳/ ۳۴ درصد خانوارهای
کشور) حداقل به تبلت دسترسی داشته‌اند. همچنین
۷۸ درصد خانوارهای شهری و نزدیک به ۴۵درصد خانوارهای روستایی کشور در محل سکونت به رایانه
دسترسی داشته
اند. آمار
نشان می
دهد ۸/ ۳۶ میلیون نفر از رایانه استفاده میکنند
که
۳۵ میلیون نفر از آنها، افراد بالای
شش سال هستند. از این تعداد، ۷/ ۲۸ میلیون نفر شهرنشین و ۳/ ۶ میلیون نفر روستانشین هستند. به این
ترتیب، ضریب نفوذ رایانه
در کشور و در
بین افراد بالای
شش سال ۴/ ۴۸ درصد و برای نقاط شهری و روستایی به
ترتیب
۵۳ و ۳۵ درصد بود است. همچنین نزدیک به ۲۳ میلیون خانوار در منزل خود رادیو و ۶/ ۲۴ میلیون خانوار در منزل خود تلویزیون دارند.

خبر جدید  شیشه نشکن گوریلا گلس شش

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد،
تاریخ انتشار ۳ تیر ۹۸، شماره:
۳۵۳۹۷۸۵

آخرین اخبار انجمن های علمی

اخبار ویژه

آرشیو

پربازدید

بایگانی شمسی

آمار بازدید وبسایت

 • 0
 • 1,572
 • 109
 • 1,285
 • 88
 • 8,134
 • 15,098
 • 89,441
 • 244,678
 • 67,324
 • 13,797
 • 11,144
 • 1
 • شهریور ۳, ۱۳۹۸