رونمایی از برنامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری |خبرخوان انجمن های علمی ایران

تاریخ خبر: // کد خبر: 13884 // //

رونمایی از برنامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری

نشست رونمایی از برنامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری صبح امروز (یکشنبه) با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و تنی چند از معاونان و کارشناسان این حوزه در مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد. شعار [...]

نشست رونمایی از برنامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری صبح امروز (یکشنبه) با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و تنی چند از معاونان و کارشناسان این حوزه در مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

شعار سال: به گزارشادارهروابطعمومیوزارت
علوم، دکتر غلامی در این آیین در
ابتدای
سخنان خود با اشاره به لزوم همسویی برنامه‌های صندوق با اهداف در نظر
گرفته
شده
برای آن خاطرنشان کرد: همکاران ما در صندوق
نوآوری و شکوفایی بایستی
برنامه‌هایی
ارائه دهند تا
دستاوردها بیشاز پیش
به اهداف موردنظر صندوق نزدیک شود
.
وزیر علوم باتاکیدبر اینکه
مذاکرات خوبی در جهت
تحرکبیشتر
صندوق‌های پژوهش و فناوری
صورتگرفته
اظهار داشت: امیدوارم با حضور جناب دکتر
وحدتو همکاران
وی
در خصوصبرنامه‌هایدر نظرگرفته
شده
صندوق پژوهش و فناوری،شاهدتحولات
خوبی باشیم و این
دوستانبا بازنگری
در مشکلات
قبلی صندوق و نگاه
آینده
نگرانهخود صندوق
را به اهداف
درنظرگرفته شده برای
آن بیش از پیش نزدیک کنند
.
دکتر غلامی در پایان سخنان خود با اشاره به لزومحمایتجدی از
طرح‌های
دانش بنیانافزود:حمایتاز ایده‌هایدانش
بنیان با
توجهبه ریسک‌پذیری
آن به
حمایتجدی و
قانونمند نیاز دارد که این مهم در صندوق پژوهش و فناوری امکان‌پذیر خواهد بود
.

لزوماستفاده ازروش‌های
نوین در صندوق نوآوری و شکوفایی

دکتر سورنا ستاری،معاونعلمی
و فناوری
رئیسجمهور
به
عنوان سخنران بعدی سخنان خود را باتاکیدبروجودضرورت‌های
مهم‌تر از سرمایه مادی در طرح‌های
دانش
بنیان
آغاز کرد و گفت:
به نظر من در اکوسیستم دانش
بنیان،
پول
اولویتکمتری
نسبت به موضوعات دیگری دارد و شاید
بتوانسرمایه
مادی را
اولویتپنجم یا ششم
در نظر گرفت
.
وی با اشاره به اینکه نخست باید فضای یک اکوسیستم ساخته شود خاطرنشان
کرد
: صاحباناستارتاپ‌هاباید
در کنار
ایدهوفکرنو،
تلاش را هم
ضمیمهطرح‌های
خود کنند
.
دکترستاریدر پایان
سخنان خود با
تاکیدبر لزوماستفاده
ازروش‌های نوین در صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: این صندوق باید روش‌های جدید و
مدرنسرمایه
گذاری
را به جای روش‌های
سنتی
توسعهدهد.
به
عنواننمونهقرارنیست
ما هم از روش‌های ضمانتی سنتی همچون سند زمین و ساختمان استفاده کنیم.
ضمانتما طرح،ایدهو تلاش
صاحبان
استارتاپهاخواهد
بود
.
در بخش دیگری از نشست،دکترعلیوحدت،رئیسصندوق
نوآوری و شکوفایی با اشاره به
مدلتأمین
مالی صندوق‌های پژوهش و فناوری
در خصوصهمکاری‌های
بین دو صندوق
در خصوصموضوعاتی
همچون چابک کردن فرآیندهای صندوق، تمرکززدایی از صندوق فناوری و
استفاده
از
سرمایه‌گذاری‌های دیگر بخش‌ها ونحوهاعطایتسهیلاتمالی
سخن گفت
.
وی در پایان اظهار داشت: هم اکنون ۲۵ صندوقفعالدر سطح
کشور به
فعالیتمی‌پردازند.
در ادامه نماینده صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به نمایندگی از صندوق‌های
پژوهش و
فناوریبه ایراد
سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: با بروز تغییرات جدید در صندوق نوآوری و شکوفایی،
امید بی‌سابقه‌ای در ما ایجاد شد و ما تصور این را نمی‌کردیم که در این
مدت زمانکم اینتعدادهمکاری‌های
جدید و خط اعتباری تازه منعقد شود
.
وی در پایان سخنان خود به نمایندگی از صندوق‌ها اظهار داشت: قول خواهیم
داد که این اعتماد به صندوق‌ها نتایج مثبتی را در آینده رقم بزند
.
در ادامه نشستقراردادهمکاری
میان صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و
فناوریبه امضای
وزیر علوم ومعاون
علمی و فناوریرئیسجمهور
رسید. این دو مقام همچنین لوح
یابودتفاهم
نامه
را نیزامضاءکردند.
پس از امضای تفاهم‌نامه، نه
صندوق پژوهش و فناوری
شاملصندوق پژوهش
و فناوری اصفهان، صندوق کریمه،
صنذوق
فناوری‌های نوین، صندوق پژوهش و فناوری
تجهیزاتپژشکی،
صندوق پژوهش و فناوری
غیر دولتیخراسان،
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، صندوق پژوهش و فناوری
غیر دولتیدانشگاه
تهران، صندوق
توسعهصادرات
و فناوری شریف و صندوق پژوهش و فناوری
غیر دولتییزدمتن تفاهم‌نامه‌های
خود را از وزیر علوم و
معاونعلمی
و فناوری
رئیسجمهور
دریافت کردند
.
لازمبه ذکر است این نشست
با همکاری کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، نهاد
ریاست
جمهوری
و صندوق نوآوری و
شکوفایی برگزار شد
.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دولتی، تاریخ ۱۹ اسفند ۹۷، کد مطلب: ۳۱۹۵۲۵: www.dolat.ir

آخرین اخبار انجمن های علمی

اخبار ویژه

آرشیو

اخبار متفرقه

آرشیو

پربازدید

بایگانی شمسی

آمار بازدید وبسایت

 • 0
 • 16
 • 10
 • 783
 • 75
 • 3,546
 • 17,819
 • 162,151
 • 205,083
 • 61,173
 • 11,775
 • 9,766
 • 1
 • خرداد ۵, ۱۳۹۸