شعری در مدح مجاهدت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت | cisanews |سیسا نیوز |cisanews |سیسا نیوز

تاریخ خبر: // کد خبر: 22070 // //

شعری در مدح مجاهدت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت

شعری در مدح مجاهدت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، دکتر محمد علی آبادی (عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران)، شعری در سوگ عقاب قاف‌آشیانِ آسمانِ مردی و شجاعت، سپهبد قاسم سلیمــانی، سروده و در اختیار روابط عمومی دانشگاه قرار داده [...]
شعری در مدح مجاهدت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت

شعری در مدح مجاهدت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی

در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، دکتر محمد علی آبادی (عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران)، شعری در سوگ عقاب قاف‌آشیانِ آسمانِ مردی و شجاعت، سپهبد قاسم سلیمــانی، سروده و در اختیار روابط عمومی دانشگاه قرار داده است که ضمن تشکر از ایشان، در ادامه متن این شعر حماسی از نظرتان می گذرد.