مطالعه اثر هم‌افزایی عصاره پوست کیوی و کاتیون روی در بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم | خبرخوان انجمن های علمی ایران |خبرخوان انجمن های علمی ایران

تاریخ خبر: // کد خبر: 14053 // //

مطالعه اثر هم‌افزایی عصاره پوست کیوی و کاتیون روی در بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم

وجود گروه‌های فعال در عصاره آبی پوست کیوی این ماده را به‌عنوان یک بازدارنده‌ سبز مؤثر در کنترل خوردگی سطح فولاد تبدیل کرده است. در این پژوهش اثر هم‌افزایی بازدارندگی ترکیب عصاره پوست کیوی و نیترات روی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی حاوی ۳/۵ درصد وزنی نمک کلرید سدیم با [...]
مطالعه اثر هم‌افزایی عصاره پوست کیوی و کاتیون روی در بازدارندگی خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم

وجود گروه‌های فعال در عصاره آبی پوست کیوی این ماده را به‌عنوان یک بازدارنده‌ سبز مؤثر در کنترل خوردگی سطح فولاد تبدیل کرده است. در این پژوهش اثر هم‌افزایی بازدارندگی ترکیب عصاره پوست کیوی و نیترات روی بر رفتار خوردگی فولاد کربنی در محلول نمکی حاوی ۳/۵ درصد وزنی نمک کلرید سدیم با استفاده از آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مطالعه گردید. با استفاده از آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی‌ (SEM) مورفولوژی و شیمی سطح فولاد مورد بررسی قرار گرفت. علاوه ‌براین، از تحلیل طیف سنجنی تبدیل فوریه مادون قرمز برای شناسایی گروه‌های عاملی موجود در عصاره پوست کیوی و ترکیب آن با نیترات روی استفاده شد. نتایج آزمون EIS نشان داد که پس از ۲۴ ساعت غوطه‌وری نمونه‌ فولادی در محیط نمکی کلرید سدیم حاوی ppm200 عصاره پوست کیوی و ppm600 نیترات روی راندمان بازدارندگی خوردگی به بیشینه مقدار خود یعنی ۸۵ درصد رسید. آزمون پلاریزاسیون نشان داد که سازوکار غالب بازدارندگی خوردگی از طریق محدود نمودن نیم‌واکنش‌های آندی می‌باشد.به نظر می‌رسد مولکول‌های عصاره پوست کیوی با تشکیل کمپلکس با یون‌های آهن آزادشده در مناطق آندی و کاتیون‌های روی با جذب در مناطق کاتدی از طریق تشکیل رسوبات اکسیدی/هیدروکسیدی توانسته‌اند سطح فلز را در برابر خوردگی محافظت نمایند. همچنین تصاویر SEM نشان داد که با افزودن ppm 600 نیترات روی به محیط خورنده پوششی یکنواخت‌تر و با تخلخل کمتر بر روی سطح تشکیل شد. نتایج ایزوترم جذب نشان داد که جذب مولکولها از ایزوترم لانگمویر پیروی کرده و انرژی آزاد گیبس بین ۲۵- و ۴۳- کیلوژول بر مول تغییر می‌کند.

خبر جدید  گزارش فرصت مطالعاتی

کلمات کلیدی: هم افزایی، فولاد کربنی، خوردگی، بازدارنده سبز، پلاریزاسیون، EIS، SEM، FT-IR

آخرین اخبار انجمن های علمی

اخبار ویژه

آرشیو

پربازدید

بایگانی شمسی

آمار بازدید وبسایت

 • 1
 • 222
 • 24
 • 203
 • 54
 • 3,145
 • 14,086
 • 149,112
 • 229,082
 • 65,354
 • 13,015
 • 10,676
 • 1
 • مرداد ۱, ۱۳۹۸