۷۲ پژوهشگر ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا + اسامی | cisanews |سیسا نیوز |cisanews |سیسا نیوز

تاریخ خبر: // کد خبر: 17891 // //

۷۲ پژوهشگر ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا + اسامی

ردیف نام مرکز رشته مرتبه علمی مقالات استنادات خوداستنادی H-Index G-Index استناد به ازای مقاله ۱ رضا ملک زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغین استاد ممتاز ۵۹۷ ۴۸۸۳۳ ۳ درصد ۸۱ ۲۱۴ ۸۱.۷۹ ۲ محمد عبداللهی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی استاد ۸۲۹ [...]
۷۲ پژوهشگر ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا + اسامی

ردیف

نام

مرکز

رشته

مرتبه علمی

مقالات

استنادات

خوداستنادی

H-Index

G-Index

استناد به ازای مقاله

۱

رضا ملک زاده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد
بالغین

استاد ممتاز

۵۹۷

۴۸۸۳۳

۳ درصد

۸۱

۲۱۴

۸۱.۷۹

۲

محمد عبداللهی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی

استاد

۸۲۹

۲۰۱۸۰

۲۴ درصد

۶۸

۱۰۴

۲۴.۳۴

۳

فریدون عزیزی

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
(بالغین
)

استاد ممتاز

۱۱۴۳

۲۲۵۹۸

۲۰ درصد

۶۵

۱۱۹

۱۹.۷۷

۴

امیرحسین صاحبکار

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری
دارویی

استادیار

۷۸۱

۱۳۴۲۳

۳۴ درصد

۶۲

۸۵

۱۷.۱۸

۵

مرتضی محمودی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی

استادیار

۲۲۰

۱۳۸۰۱

۹ درصد

۵۸

۱۱۴

۶۲.۷۳

۶

فرشاد فرزادفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

دانشیار

۱۹۳

۴۹۸۱۴

یک درصد

۵۷

۱۹۳

۲۵۸.۱

۷

رویا کلیشادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

متخصص کودکان

خبر جدید  چگونه از خستگی تصمیم در امان باشیم؟

استاد

۵۷۸

۱۴۰۱۸

۱۳ درصد

۵۴

۱۰۵

۲۴.۲۵

۸

باقر لاریجانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
(بالغین
)

استاد ممتاز

۹۳۴

۱۴۴۰۳

۸ درصد

۵۱

۸۶

۱۵.۴۲

۹

نیما رضایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

استاد

۷۱۱

۱۰۷۲۴

۲۲ درصد

۵۱

۷۸

۱۵.۰۸

۱۰

حسین حسین زاده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی داروشناسی

استاد ممتاز

۳۰۶

۹۰۶۴

۲۲ درصد

۵۰

۸۴

۲۹.۶۲

۱۱

احمد اسماعیل زاده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی علوم تغذیه

استاد

۳۵۲

۸۴۰۳

۱۱ درصد

۴۹

۸۲

۲۳.۸۷

۱۲

شاهین آخوندزاده بستی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی علوم اعصاب

استاد

۳۵۵

۷۴۲۹

۱۸ درصد

۴۹

۷۴

۲۰.۹۲

۱۳

امیرحسین محوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

۴۸۵

۸۱۳۸

۲۲ درصد

۴۸

۶۳

۱۶.۷۷

۱۴

مصطفی قربانی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

دانشیار

۴۷۳

۱۸۷۶۰

خبر جدید  تست عملکرد حسگرهای فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران میسر شد

۵ درصد

۴۷

۱۳۳

۳۹.۶۶

۱۵

نضال صراف زادگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق

استاد

۳۴۷

۹۵۰۱

۹ درصد

۴۷

۹۰

۲۷.۳۸

۱۶

علی منتظری

جهاد دانشگاهی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استاد

۳۵۸

۸۳۴۸

۴ درصد

۴۶

۸۰

۲۳.۳۱

۱۷

علیرضا فرومدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی داروسازی: شیمی
دارویی

استاد

۴۱۶

۷۳۰۳

۱۹ درصد

۴۴

۵۸

۱۷.۵۵

۱۸

لیلا آزادبخت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی علوم تغذیه

استاد

۲۵۹

۶۴۰۶

۱۵ درصد

۴۴

۷۴

۲۴.۷۳

۱۹

علی نخودچی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس

استاد

۲۳۲

۵۷۴۲

۱۰ درصد

۴۴

۶۲

۲۴.۷۵

۲۰

مازیار مرادی لاکه

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

استاد

۱۸۷

۳۱۳۸۰

یک درصد

۴۳

۱۷۷

۱۶۷.۸

۲۱

صدف قاجاریه سپانلو

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی پژوهش محور

استادیار

۱۱۸

۲۹۰۹۵

یک درصد

۴۳

۱۱۸

۲۴۶.۵۶

۲۲

خبر جدید  فضای مجازی، جولانگاه قاچاقچیان کتاب

رسول دیناروند

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس

استاد

۳۳۱

۷۳۶۶

۷ درصد

۴۳

۶۷

۲۲.۲۵

۲۳

حسین بهاروند

جهاد دانشگاهی

دکتری تخصصی زیست شناسی

استاد ممتاز

۴۱۷

۷۱۲۸

۱۳ درصد

۴۳

۶۷

۱۷.۰۹

۲۴

علیرضا استقامتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
(بالغین
)

استاد

۲۶۶

۲۵۳۵۷

۲ درصد

۴۲

۱۵۸

۹۵.۳۲

۲۵

پروین میرمیران

دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی

دکتری تخصصی علوم تغذیه

استاد

۴۳۴

۷۹۶۵

۱۸ درصد

۴۲

۷۷

۱۸.۳۵

۲۶

امیر کسائیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی آمار زیستی

استادیار

۱۶۰

۱۶۶۹۲

۲ درصد

۴۱

۱۲۹

۱۰۴.۳۲

۲۷

فاطمه اطیابی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس

استاد

۲۳۷

۵۵۸۷

۹ درصد

۴۱

۶۱

۲۳.۵۷

۲۸

محمدرضا زرین دست

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی علوم اعصاب

استاد

۵۴۹

۸۰۷۹

۲۹ درصد

۴۰

۴۹

۱۴.۷۱

۲۹

ابوالقاسم جویبان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی

استاد

۵۴۴

۷۸۱۱

۳۹ درصد

۴۰

۶۳

۱۴.۳۵

۳۰

احمدرضا دهپور

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی داروشناسی

استاد ممتاز

۶۵۶

۸۶۸۷

۲۴ درصد

۳۹

۵۱

۱۳.۲۴

۳۱

سیدرضا مجدزاده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

استاد

۳۰۶

۷۵۵۲

۵ درصد

۳۹

۸۱

۲۴.۶۷

۳۲

کاظم محمد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری تخصصی آمار زیستی

استاد ممتاز

۲۶۷

۶۴۹۵

۳ درصد

۳۸

۷۳

۲۴.۳۲

۳۳

اصغر آقامحمدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

متخصص کودکان

استاد

۳۲۵

۵۴۹۱

۳۷ درصد

۳۸

۵۶

۱۶.۸۹

۳۴

محمد رمضانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری
دارویی

استاد ممتاز

۳۲۴

۵۲۳۳

۱۵ درصد

۳۷

۵۲

۱۶.۱۵

۳۵

ژاله ورشوساز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس

استاد

۲۲۹

۳۹۲۱

۷ درصد

۳۵

۵۳

۱۷.۱۲

۳۶

مهرداد ایرانشاهی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی داروسازی: فارماکوگنوزی

استاد

۱۹۷

۳۸۴۰

۱۸ درصد

۳۵

۵۳

۱۹.۴۹

۳۷

محمودرضا جعفری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس

استاد

۲۲۱

۳۶۴۳

۱۳ درصد

۳۵

۵۰

۱۶.۴۸

۳۸

محمدعلی صحرائیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فلوشیپ مولتیپل اسکلروزیس

استاد

۲۵۰

۱۲۹۸۲

۲ درصد

۳۴

۱۱۲

۵۱.۹۲

۳۹

خلیل آبنوس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی

استاد

۲۷۵

۴۲۴۴

۱۷ درصد

۳۴

۴۶

۱۵.۴۳

۴۰

محمدعلی ابراهیم زاده معبود

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی

استاد

۱۸۵

۳۷۶۳

۲۸ درصد

۳۴

۵۶

۲۰.۳۴

آخرین اخبار انجمن های علمی

اخبار ویژه

آرشیو

پربازدید

بایگانی شمسی

آمار بازدید وبسایت

 • 0
 • 44
 • 36
 • 175
 • 73
 • 907
 • 5,039
 • 257,576
 • 434,023
 • 86,594
 • 19,037
 • 14,501
 • 1
 • اسفند ۱, ۱۳۹۸